Trang chủ / Xe Hải Phượng / Vé xe khách Hải Phượng từ Yên Bái - Yên Bái đi Hà Nội

Vé xe Hải Phượng từ Yên Bái - Yên Bái đi Hà Nội

22/10/2014

Hải Phượng

Yên Bái - Hà Nội

Ghế ngồi 45 chỗ

Lịch trình | Hình ảnh | Bản đồ

Bến Xe Yên Bái

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến Xe Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nguyễn Thái Học - Yên Bái - Yên Bái

06:00

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin điểm đến

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

08:30

Tổng thời gian: 2h30'

0 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 0 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá

Hải Phượng

Yên Bái - Hà Nội

Ghế ngồi 45 chỗ

Lịch trình | Hình ảnh | Bản đồ

Bến Xe Yên Bái

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến Xe Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nguyễn Thái Học - Yên Bái - Yên Bái

08:00

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin điểm đến

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

10:30

Tổng thời gian: 2h30'

0 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 0 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá

Hải Phượng

Yên Bái - Hà Nội

Ghế ngồi 45 chỗ

Lịch trình | Hình ảnh | Bản đồ

Bến Xe Yên Bái

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến Xe Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nguyễn Thái Học - Yên Bái - Yên Bái

11:00

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin điểm đến

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

13:30

Tổng thời gian: 2h30'

0 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 0 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá