Vé xe VietBus từ
Bến xe Mỹ Đình đi Việt Trì - Phú Thọ

VietBus

07:00
-
08:00

Tổng thời gian: 1h

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Việt Trì

Thông tin điểm đến

Việt Trì

Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ

Giường nằm 40 chỗ

11 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 11 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá

VietBus

18:00
-
19:00

Tổng thời gian: 1h

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Việt Trì

Thông tin điểm đến

Việt Trì

Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ

Giường nằm 40 chỗ

11 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 11 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá

VietBus

20:00
-
21:00

Tổng thời gian: 1h

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Việt Trì

Thông tin điểm đến

Việt Trì

Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ

Giường nằm 40 chỗ

11 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 11 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá

VietBus

21:00
-
22:00

Tổng thời gian: 1h

Bến xe Mỹ Đình

Thông tin ĐIẾM XUẤT PHÁT

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Việt Trì

Thông tin điểm đến

Việt Trì

Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ

Giường nằm 40 chỗ

11 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NHÀ XE

Đánh giá nhà xe của 11 hành khách

 • Tổng quan:
 • Chất lượng xe:
 • Ðúng giờ:
 • Thái độ phục vụ:
Viết đánh giá