loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (20)
  • Số 20 Phạm Hùng (12)
  • Mỹ Đình (8)
 • Hoàng Mai (12)
  • Văn phòng Hoàng Mai (12)
 • Bắc Từ Liêm (16)
  • Công viên Hòa Bình (16)
Drop-off Point
 • Ninh Bình (24)
  • Big C Ninh Bình (24)
Seat types

Binh Hoai Limousine bus tickets from Ha Noi to Ninh Binh - Ninh Binh

: 24 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:00
• 20 Pham Hung
1h50m
07:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 06:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
21:00
• Hoang Mai Office
1h20m
22:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 21:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:00
• 20 Pham Hung
1h50m
17:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 16:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
12:30
• 20 Pham Hung
1h50m
14:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 13:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
13:00
• Hoang Mai Office
1h20m
14:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 13:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• 20 Pham Hung
1h50m
16:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 15:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• 20 Pham Hung
1h50m
09:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 08:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
15:00
• Hoang Mai Office
1h20m
16:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 15:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:00
• 20 Pham Hung
1h50m
10:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 09:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:30
• Hoang Mai Office
1h20m
10:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 09:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:30
• Hoang Mai Office
1h20m
12:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 11:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Hoang Mai Office
1h20m
15:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 14:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:00
• 20 Pham Hung
1h50m
19:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 18:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:30
• Hoang Mai Office
1h20m
19:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 18:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
20:00
• Hoang Mai Office
1h20m
21:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 20:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:30
• Hoang Mai Office
1h20m
07:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 06:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:00
• 20 Pham Hung
1h50m
12:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 11:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:00
• 20 Pham Hung
1h50m
15:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 14:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
20:30
• 20 Pham Hung
1h50m
22:20
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 21:00 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:30
• Hoang Mai Office
1h20m
17:50
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
*Belongs to 16:30 04-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip