loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa > Bus ticket from Ha Noi to Trieu Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (12)
  • Số 20 Phạm Hùng (12)
 • Hoàng Mai (12)
  • Văn phòng Hoàng Mai (12)
Drop-off Point
 • Triệu Sơn (24)
  • Văn phòng Triệu Sơn (24)
Seat types

Binh Hoai Limousine bus tickets from Ha Noi to Trieu Son - Thanh Hoa

: 24 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:30
• Hoang Mai Office
3h
21:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
11 available seats
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Hoang Mai Office
3h
17:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
9 available seats
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:30
• Hoang Mai Office
3h
12:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
11 available seats
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:00
• 20 Pham Hung
3h30m
12:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 09:30 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:00
• 20 Pham Hung
3h30m
21:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 18:30 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:00
• 20 Pham Hung
3h30m
17:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:30 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
19:00
• Hoang Mai Office
3h
22:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
15:00
• Hoang Mai Office
3h
18:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
13:00
• Hoang Mai Office
3h
16:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:30
• Hoang Mai Office
3h
14:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
08:00
• Hoang Mai Office
3h
11:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
21:00
• Hoang Mai Office
3h
00:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
20:00
• Hoang Mai Office
3h
23:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:30
• Hoang Mai Office
3h
19:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:30
• Hoang Mai Office
3h
09:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
12:30
• 20 Pham Hung
3h30m
16:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
*Belongs to 13:00 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:00
• 20 Pham Hung
3h30m
09:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
*Belongs to 06:30 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• 20 Pham Hung
3h30m
11:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
*Belongs to 08:00 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• 20 Pham Hung
3h30m
18:00
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
*Belongs to 15:00 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:00
• 20 Pham Hung
3h30m
14:30
• Trieu Son Office
From 200,000 VND
*Belongs to 11:30 29-05-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip