loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ha Noi > Bus ticket from Thanh Hoa to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Thanh Hóa (32)
  • Chợ Đình Hương (32)
Drop-off Point
 • Hoàng Mai (16)
  • Văn phòng Hoàng Mai (16)
 • Nam Từ Liêm (16)
  • Số 20 Phạm Hùng (16)
Seat types

Binh Hoai Limousine bus tickets from Thanh Hoa - Thanh Hoa to Ha Noi

: 32 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
10:30
• Dinh Huong Market
2h30m
13:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 10:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
03:30
• Dinh Huong Market
3h
06:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
10 available seats
*Belongs to 03:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
03:30
• Dinh Huong Market
2h30m
06:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
10 available seats
*Belongs to 03:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Dinh Huong Market
2h30m
17:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
10 available seats
*Belongs to 14:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Dinh Huong Market
3h
17:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
10 available seats
*Belongs to 14:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• Dinh Huong Market
2h30m
10:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 07:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• Dinh Huong Market
3h
10:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 07:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
10:30
• Dinh Huong Market
3h
13:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 10:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
08:30
• Dinh Huong Market
3h
11:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 08:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
05:30
• Dinh Huong Market
2h30m
08:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 05:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:30
• Dinh Huong Market
3h
12:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 09:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
17:30
• Dinh Huong Market
3h
20:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:30
• Dinh Huong Market
2h30m
09:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 06:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:30
• Dinh Huong Market
3h
09:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 06:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:30
• Dinh Huong Market
2h30m
12:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 09:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
13:30
• Dinh Huong Market
2h30m
16:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 13:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
13:30
• Dinh Huong Market
3h
16:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 13:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:00
• Dinh Huong Market
2h30m
20:30
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 17:30 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
15:30
• Dinh Huong Market
3h
18:30
• 20 Pham Hung
200,000 VND
*Belongs to 15:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
04:30
• Dinh Huong Market
2h30m
07:00
• Hoang Mai Office
200,000 VND
*Belongs to 04:00 29-05-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip