loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Quang Ngai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Phan Thiết (18)
  • Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) (15)
  • Phan Thiết, Quốc Lộ 1 (3)
 • Đức Linh (1)
  • BX Đức Linh (1)
Drop-off Point
 • Quảng Ngãi (20)
  • VP Quảng Ngãi (7)
  • Quảng Ngãi (dọc QL1A) (5)
  • Mỹ Khê - Tịnh Khê (3)
  • Trà Khúc (3)
  • Bến xe Quảng Ngãi (1)
  • Tịnh Khê (1)
 • Đức Phổ (13)
  • Sa Huỳnh (10)
  • Bến xe Đức Phổ (3)
 • Mộ Đức (3)
  • Mộ Đức (3)
 • Tư Nghĩa (3)
  • Tư Nghĩa (3)
 • Bình Sơn (1)
  • Cảng Sa Kỳ (1)
Seat types
Rating
& up (21)
& up (21)
& up (21)
& up (21)

Bus tickets from Binh Thuan to Quang Ngai

: 21 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.5
• 11 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
03:20
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000 VND
22 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.5
• 11 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h40m
03:50
• Tinh Khe Commune
300,000 VND
22 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.5
• 11 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h55m
04:05
• Cảng Sa Kỳ
300,000 VND
22 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1594197775256.jpeg?w=250&h=250
Lộc Thủy
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 41 chỗ
08:45
• Phan Thiet (1A Highway)
10h30m
19:15
• Quảng Ngãi (dọc QL1A)
250,000 VND
18 available seats
*Belongs to 05:00 10-07-2020 Binh Duong - Nghe An (QL 1A) trip
//static.vexere.com/c/i/87/xe-duong-hong-VeXeRe-eH01T08-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Hồng
3.9
• 32 ratings
Giường nằm 43 chỗ (Mới)
13:30
• Duc Linh Bus Station
14h15m
03:45
• Quang Ngai (along 1A national route)
300,000 VND
*Belongs to 13:30 10-07-2020 Binh Thuan - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
04:40
• Sa Huỳnh
From 270,000 VND
*Belongs to 10:30 10-07-2020 Tay Ninh - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
05:10
• Quang Ngai Province Office
From 270,000 VND
*Belongs to 13:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Luxury 34 giường VIP
20:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
07:40
• Quang Ngai Province Office
350,000 VND
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
07:40
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:30 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
03:10
• Sa Huỳnh
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
05:40
• Quang Ngai Province Office
From 270,000 VND
*Belongs to 10:30 10-07-2020 Tay Ninh - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
08:40
• Quang Ngai Province Office
450,000 VND
*Belongs to 16:30 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
04:20
• Sa Huỳnh
From 270,000 VND
*Belongs to 13:10 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
08:10
• Quang Ngai Province Office
450,000 VND
*Belongs to 16:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
04:10
• Quang Ngai Province Office
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
04:10
• Sa Huỳnh
From 270,000 VND
*Belongs to 13:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Luxury 34 giường VIP
20:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
06:40
• Sa Huỳnh
350,000 VND
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
05:20
• Quang Ngai Province Office
From 270,000 VND
*Belongs to 13:10 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
10h10m
07:10
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:00 10-07-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
18:20
• Phan Thiet (along National Route 1A)
11h10m
05:30
• Quang Ngai Province Office
350,000 VND