loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Đắk Lắk to Đăk Nông > Bus ticket from Buôn Ma Thuột to Đăk Nông
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Buôn Ma Thuột (25)
  • Sân bay Buôn Ma Thuột (11)
  • Văn Phòng Buôn Ma Thuột (11)
  • Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột (3)
Drop-off Point
 • Đăk Mil (12)
  • Văn Phòng Đak Mil (12)
 • Gia Nghĩa (11)
  • Văn Phòng Gia Nghĩa (10)
  • Gia Nghĩa (1)
 • Đăk Glong (1)
  • Đắk Nông QL14 (1)
 • Đăk R`Lấp (1)
  • Kiến Đức (1)
Seat types
Rating
& up (6)
& up (46)
& up (46)
& up (46)

Bus tickets from Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk to Đăk Nông

: 55 trip
Sort by:
Nguyên Dịu
0.0
• 0 ratings
AC Sleeper 45 seats
19:30
• Buon Ma Thuot City
3h
22:30
• Đắk Nông QL14
200,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
12:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
13:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
05:00
• Buon Ma Thuot Office
2h
07:00
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
05:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
06:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
08:00
• Buon Ma Thuot Office
2h
10:00
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
05:30
• Buon Ma Thuot Office
1h
06:30
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
05:30
• Buon Ma Thuot Office
2h
07:30
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
08:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
09:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
09:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
10:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
06:00
• Buon Ma Thuot Office
2h
08:00
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
06:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
07:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
11:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
12:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
09:30
• Buon Ma Thuot Office
2h
11:30
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
07:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
08:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
10:00
• Buon Ma Thuot Office
1h
11:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
05:00
• Sân bay Buôn Ma Thuột
2h30m
07:30
• Gia Nghia Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
07:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
09:00
• Dak Mil Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
05:00
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
06:30
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater VIP 8 seats
11:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
13:00
• Dak Mil Office
100,000 VND
Holidays surcharge not included
Hoàng Kim - Đắk Nông
3.8
• 12 ratings
AC Seater 16 seats
05:00
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
06:30
• Dak Mil Office
130,000 VND
Holidays surcharge not included
Bus service from Ho Chi Minh to Buôn Ma Thuột - Đăk Nông
Distance
95 km
Time takens
1.8 hours
Average Price
135,272 VNĐ
Number of buses
55 trip
Total Operators
6 companies
Buôn Ma Thuột - Đăk Nông limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Hoàng Kim - Đắk Nông
100,000 đ
05h00, 05h30, 05h30, 07h30
Đồng Tâm
250,000 đ
19h30, 20h00
Hoàng Hưng (Buôn Ma Thuột)
60,000 đ
12h00, 13h00
Tuấn Lợi
150,000 đ
19h00, 20h00
Route Buôn Ma Thuột - Đăk Nông about 95 km . On average, each day has about 55 this bus trip starts from 05h00 to 19h00 by 6 operators: Đồng Tâm,Hoàng Kim - Đắk Nông,Hoàng Hưng (Buôn Ma Thuột),Nguyên Dịu,Tuấn Lợi,Thành Tâm Time traveled on the approx 1.8 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Buôn Ma Thuột to Đăk Nông
Bus tickets Tet 2020 from Buôn Ma Thuột to Đăk Nông has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Buôn Ma Thuột - Đăk Nông and Đăk Nông - Buôn Ma Thuột as soon as information from companys.