loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offYou can track bus location when moving
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Nhơn Trạch (25)
 • Biên Hòa (23)
 • Long Thành (3)
Drop-off point
 • Rạch Giá (51)
 • Tân Hiệp (42)
 • Châu Thành (37)
 • Vĩnh Thuận (21)
 • An Biên (8)
 • An Minh (6)
Types of seat
Rating
& up (25)
& up (31)
& up (32)

Find the cheapest bus tickets from Dong Nai to Kien Giang

: 33 trips
Sort by:
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
8h
04:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
300,000VND
44 available seats
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
8h
03:30
• Bến Xe Vĩnh Thuận
300,000VND
43 available seats
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
8h
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
300,000VND
44 available seats
Minh Quân (Đồng Nai)
Instant booking
Minh Quân (Đồng Nai)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• VP Biên Hòa
8h50m
02:50
• BX Vĩnh Thuận
300,000VND
40 available seats
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
8h30m
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h30m
03:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 20:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h30m
11:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
250,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
8h15m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
8h30m
02:30
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
300,000VND
43 available seats
*Belongs to 19:30 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:00
• Nhơn Trạch
8h
02:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
250,000VND
43 available seats
*Belongs to 19:30 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip

Rate your ticket searching experiences

Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
20:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
02:45
• Minh Lương Tắc Cậu
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 20:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
7h
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
6h30m
02:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
250,000VND
43 available seats
*Belongs to 19:30 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h
02:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
250,000VND
44 available seats
*Belongs to 20:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
02:15
• Minh Lương Tắc Cậu
300,000VND
43 available seats
*Belongs to 19:30 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
8h15m
02:45
• Minh Lương Tắc Cậu
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 20:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:00
• Bến Xe Đồng Nai
6h45m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Đồng Nai
7h
02:30
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
300,000VND
43 available seats
*Belongs to 19:30 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
03:30
• Nhơn Trạch
9h30m
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 05:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
18:30
• Nhơn Trạch
9h30m
04:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
300,000VND
44 available seats
*Belongs to 20:00 01-07-2022 Dong Nai - Kien Giang trip