loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Quang Ngai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Biên Hòa (28)
  • Công Viên 30/4 (14)
  • Ngã 3 Vũng Tàu (14)
 • Thủ Đức (6)
  • Chợ Tam Bình (2)
  • Ngã 4 Bình Phước (2)
  • Ngã 4 Gò Dưa (2)
Drop-off Point
 • Quảng Ngãi (37)
  • Mỹ Khê - Tịnh Khê (8)
  • Trà Khúc (8)
  • VP Quảng Ngãi (8)
  • Quảng Ngãi (dọc QL1A) (6)
  • Bến xe Quảng Ngãi (5)
  • Tịnh Khê (2)
 • Đức Phổ (23)
  • Sa Huỳnh (17)
  • Bến xe Đức Phổ (6)
 • Tư Nghĩa (16)
  • Tư Nghĩa (8)
  • Bà Đạt (2)
  • Chợ Tre (2)
  • Cầu Cây bứa (2)
  • Quán Lát (2)
 • Mộ Đức (13)
  • Mộ Đức (9)
  • Mỏ Cày (2)
  • Đức Nhuận (2)
 • Bình Sơn (4)
  • Cảng Sa Kỳ (4)
 • Trà Bồng (2)
  • Trà Câu (2)
Seat types
Rating
& up (33)
& up (37)
& up (37)
& up (37)

Bus tickets from Dong Nai to Quang Ngai

: 37 trips
Sort by:
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.3
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
13h10m
02:20
• Đức Phổ
300,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h50m
03:50
• Tinh Khe Commune
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.3
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h20m
03:30
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h40m
03:50
• Tinh Khe Commune
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 10 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h20m
03:20
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h10m
03:20
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.3
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
13h50m
03:00
• Mộ Đức
300,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563525026454.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông Buslines
3.4
• 11 ratings
Giường nằm 41 chỗ
17:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h
07:30
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000 VND
40 available seats
*Belongs to 16:30 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
15h5m
04:05
• Cảng Sa Kỳ
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h55m
04:05
• Cảng Sa Kỳ
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 12:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563525026454.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông Buslines
3.4
• 11 ratings
Giường nằm 41 chỗ
17:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
12h30m
06:00
• Sa Huỳnh
300,000 VND
40 available seats
*Belongs to 16:30 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h10m
07:10
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:40
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h
07:40
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:30 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h10m
07:40
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:30 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
15h10m
08:10
• Quang Ngai Province Office
450,000 VND
*Belongs to 16:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:40
• 30/4 Park (Dong Nai)
15h
08:40
• Quang Ngai Province Office
450,000 VND
*Belongs to 16:30 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
14h
07:10
• Sa Huỳnh
450,000 VND
*Belongs to 16:00 08-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
14h30m
04:30
• Sa Huỳnh
350,000 VND
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Ben Tre - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
15h30m
05:30
• Quang Ngai Province Office
350,000 VND
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Ben Tre - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
14:20
• 30/4 Park (Dong Nai)
15h10m
05:30
• Quang Ngai Province Office
350,000 VND
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Ben Tre - Quang Ngai trip