loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Bus operator
Pick-up point
 • Hà Tĩnh (22)
  • Hà Tĩnh (22)
Drop-off point
 • Long Biên (11)
  • Văn phòng Long Biên (11)
 • Nam Từ Liêm (11)
  • Văn phòng Mỹ Đình (11)
Types of seat
Rating

Bus tickets from Ha Tinh - Ha Tinh to Ha Noi

: 22 trips
Sort by:
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:25
• Ha Tinh
6h40m
05:05
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:55 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:00
• Ha Tinh
6h
05:00
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:20
• Ha Tinh
6h40m
05:00
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:50 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:40
• Ha Tinh
6h
04:40
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:10 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:30
• Ha Tinh
6h40m
05:10
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:50
• Ha Tinh
6h
04:50
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:20 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:20
• Ha Tinh
6h
04:20
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:50 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:55
• Ha Tinh
6h40m
05:35
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:25 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:15
• Ha Tinh
6h
04:15
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:45 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:25
• Ha Tinh
6h
04:25
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:55 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:50
• Ha Tinh
6h40m
05:30
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:20 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:45
• Ha Tinh
6h
04:45
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:15 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:35
• Ha Tinh
6h
04:35
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:05 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:10
• Ha Tinh
6h40m
04:50
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:40 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:10
• Ha Tinh
6h
04:10
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 15:40 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:30
• Ha Tinh
6h
04:30
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:40
• Ha Tinh
6h40m
05:20
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:10 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:35
• Ha Tinh
6h40m
05:15
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:05 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:55
• Ha Tinh
6h
04:55
• Văn phòng Mỹ Đình
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:25 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Thủy Ngân
4.8 (4)
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:00
• Ha Tinh
6h40m
05:40
• Long Bien Office
400,000VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 28-01-2021 Hue - Ha Noi trip