loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Hai Ba Trung to Trang An Bai Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Hai Bà Trưng (54)
 • Hoàng Mai (47)
 • Đống Đa (45)
Drop-off point
 • Tràng An - Bái Đính (65)
 • Gia Viễn (15)
 • Ninh Bình (15)
 • Tam Cốc Bích Động (15)
 • Yên Mô (15)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Hai Ba Trung - Ha Noi to Trang An Bai Dinh - Ninh Binh

: 50 trips
Sort by:
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
14:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
16:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
21:00
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
16:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
18:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
17:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
10:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
12:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
14:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
07:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
11:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
11:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
13:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
13:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
15:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND

Rate your ticket searching experiences

X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
09:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
17:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
19:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
19:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
22:00
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
12:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h10m
08:40
• Văn phòng Ninh Bình
155,000VND
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
19:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h55m
22:45
• Chùa Bái Đính
200,000VND
*Belongs to 19:50 31-03-2023 Ga - Ninh Binh (V) trip
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h35m
11:05
• Bến thuyền Tràng An
170,000VND
*Belongs to 08:30 31-03-2023 Ga - Ninh Binh (V) trip
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
15:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h55m
18:25
• Chùa Bái Đính
200,000VND
*Belongs to 15:30 31-03-2023 Ga - Ninh Binh (V) trip
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
10:30
• Rạp xiếc Trung ương
2h55m
13:25
• Chùa Bái Đính
200,000VND
*Belongs to 10:30 31-03-2023 Ga - Ninh Binh (V) trip
X.E Việt Nam
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
18:50
• Rạp xiếc Trung ương
2h35m
21:25
• Bến thuyền Tràng An
170,000VND
*Belongs to 18:50 31-03-2023 Ga - Ninh Binh (V) trip