loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to An Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
1
100
Bus operator
Pick-up point
 • Cam Lâm (6)
  • Bưu điện Cam Lâm (6)
 • Cam Ranh (6)
  • Bưu điện Cam Ranh (6)
 • Nha Trang (6)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (6)
Drop-off point
 • Châu Đốc (9)
  • Bến xe Châu Đốc (6)
  • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (3)
 • Long Xuyên (6)
  • Sân vận động An Giang (6)
 • An Phú (3)
  • Bến xe Khánh Bình (3)
Seat types
Rating
& up (27)
& up (27)
& up (27)

Bus tickets from Khanh Hoa to An Giang

: 30 trips
Sort by:
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bus station south of Nha Trang
12h30m
02:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Bus station south of Nha Trang
12h30m
04:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Bus station south of Nha Trang
11h30m
03:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bus station south of Nha Trang
11h30m
01:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• Cam Ranh Post Office
10h15m
01:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• Cam Ranh Post Office
11h35m
02:50
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:35
• Cam Lam Post Office
12h35m
05:10
• Bến xe Khánh Bình
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:35
• Cam Lam Post Office
10h55m
03:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:35
• Cam Lam Post Office
11h55m
02:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:35
• Cam Lam Post Office
11h55m
04:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:35
• Cam Lam Post Office
12h15m
02:50
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• Cam Ranh Post Office
10h15m
03:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• Cam Ranh Post Office
11h15m
04:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• Cam Ranh Post Office
11h55m
05:10
• Bến xe Khánh Bình
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:35
• Cam Lam Post Office
10h55m
01:30
• Sân vận động An Giang
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Bus station south of Nha Trang
13h10m
05:10
• Bến xe Khánh Bình
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• Cam Ranh Post Office
11h15m
02:30
• Bến xe Châu Đốc
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bus station south of Nha Trang
12h50m
02:50
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-10-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bus station south of Nha Trang
13h10m
03:10
• Bến xe Khánh Bình
320,000 VND
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
• Cam Lam Post Office
13h
03:35
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
320,000 VND