loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Cam Lâm (4)
  • Bưu điện Cam Lâm (4)
 • Cam Ranh (4)
  • Bưu điện Cam Ranh (4)
 • Nha Trang (4)
  • Ngã 3 Thành (3)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (1)
 • Vạn Ninh (3)
  • Bến xe Vạn Giã (3)
Drop-off Point
 • Hà Tiên (7)
  • Bến xe Hà Tiên (7)
 • Rạch Giá (4)
  • Bến xe Rạch Sỏi (4)
 • Tân Hiệp (4)
  • Bến xe Tân Hiệp (4)
Seat types
Rating
& up (15)
& up (15)
& up (15)

Bus tickets from Khanh Hoa to Kien Giang

: 15 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:00
• Van Gia Bus Station
17h15m
03:15
• Bến xe Rạch Sỏi
348,000 VND
18 available seats
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• Cam Ranh Post Office
16h30m
04:45
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• Cam Ranh Post Office
13h30m
01:45
• Bến xe Tân Hiệp
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:45
• Cam Lam Post Office
14h
01:45
• Bến xe Tân Hiệp
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• Thanh Three-way Crossroad
14h30m
01:45
• Bến xe Tân Hiệp
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:45
• Cam Lam Post Office
15h30m
03:15
• Bến xe Rạch Sỏi
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• Thanh Three-way Crossroad
17h30m
04:45
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:00
• Van Gia Bus Station
18h45m
04:45
• Bến xe Hà Tiên
370,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:45
• Cam Lam Post Office
17h
04:45
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:05
• Cam Lam Post Office
16h55m
08:00
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:45
• Cam Ranh Post Office
16h15m
08:00
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:00
• Van Gia Bus Station
15h45m
01:45
• Bến xe Tân Hiệp
348,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:30
• Bus station south of Nha Trang
17h30m
08:00
• Bến xe Hà Tiên
359,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• Thanh Three-way Crossroad
16h
03:15
• Bến xe Rạch Sỏi
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• Cam Ranh Post Office
15h
03:15
• Bến xe Rạch Sỏi
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip