loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Hà Tiên (4)
  • Bến xe Hà Tiên (4)
 • Rạch Giá (4)
  • Bến xe Rạch Sỏi (4)
 • Tân Hiệp (4)
  • Bến xe Tân Hiệp (4)
 • Châu Thành (3)
  • Bến xe khách tỉnh Kiên Giang (3)
Drop-off Point
 • Cam Lâm (4)
  • Bưu điện Cam Lâm (4)
 • Cam Ranh (4)
  • Bưu điện Cam Ranh (4)
 • Nha Trang (4)
  • Ngã 3 Thành (3)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (1)
 • Vạn Ninh (3)
  • Bến xe Vạn Giã (3)
Seat types
Rating
& up (18)
& up (18)
& up (18)

Bus tickets from Kien Giang to Khanh Hoa

: 18 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
16h45m
08:15
• Van Gia Bus Station
348,000 VND
18 available seats
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
14h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
315,000 VND
12 available seats
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
14h
06:30
• Cam Lam Post Office
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
15h45m
08:15
• Van Gia Bus Station
348,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
18h30m
06:30
• Cam Lam Post Office
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
15h30m
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
18h
06:00
• Cam Ranh Post Office
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
14h30m
06:00
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
13h
05:30
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND
12 available seats
*Belongs to 16:30 10-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
13h30m
06:00
• Cam Lam Post Office
315,000 VND
12 available seats
*Belongs to 16:30 10-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
15h
06:30
• Cam Lam Post Office
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
19h
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
359,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
14h30m
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
13h30m
06:00
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
20h15m
08:15
• Van Gia Bus Station
370,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 10-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
13h30m
06:30
• Cam Lam Post Office
315,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
14h30m
07:30
• Bus station south of Nha Trang
315,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
13h
06:00
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND