loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Long An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Rạch Giá (53)
  • Bến tàu Cao tốc Rạch Giá (18)
  • Bến xe Rạch Sỏi (13)
  • Nội ô thành phố Rạch Giá (9)
  • VP Rạch Giá (9)
  • Rạch Giá (4)
 • Tân Hiệp (48)
  • Bến phà Kênh 3 (8)
  • Bến xe Tân Hiệp (8)
  • Bến đò Kinh A (8)
  • Bến đò Kênh 1 (8)
  • Bến đò Kênh 4 (8)
  • Bến đò Kênh 5 (8)
 • Châu Thành (18)
  • Chợ Minh Lương (9)
  • Cầu Kênh số 2 (9)
 • Vĩnh Thuận (4)
  • VP Vĩnh Thuận (4)
Drop-off Point
 • Bến Lức (32)
  • Trạm Thu Phí Bến Lức (26)
  • Bến Lức (6)
 • Tân An (6)
  • Tân An (6)
Seat types
Rating
& up (26)
& up (38)
& up (38)
& up (38)

Bus tickets from Kien Giang to Long An

: 56 trips
Sort by:
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
10:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
16:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 11:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
16:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
22:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
23:00
• Rach Gia Office
5h
04:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
11 available seats
*Belongs to 23:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
23:39
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
04:59
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
Only 2 seats left
*Belongs to 23:59 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
14:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
20:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
12 available seats
*Belongs to 15:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
17:00
• Rach Gia Office
5h
22:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
12:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
18:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
13 available seats
*Belongs to 13:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
08:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
14:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
7 available seats
*Belongs to 09:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
12:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
16:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 11:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
16:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
20:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
12 available seats
*Belongs to 15:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
15:00
• Rach Gia Office
5h
20:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
12 available seats
*Belongs to 15:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
00:59
• Bến xe Tân Hiệp
4h
04:59
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
Only 2 seats left
*Belongs to 23:59 22-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (94)
Limousine 20 phòng
00:58
• Bến xe Tân Hiệp
4h
04:58
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
22 available seats
*Belongs to 23:58 22-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
13:00
• Rach Gia Office
5h
18:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
13 available seats
*Belongs to 13:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
14:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
18:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
13 available seats
*Belongs to 13:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
23:05
• Rach Gia Office
5h
04:05
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 23:05 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
22:45
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
5h20m
04:05
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 23:05 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
18:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
22:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
10:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
14:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
7 available seats
*Belongs to 09:00 23-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip
Notice
Thiện Thành Limousine
Thiện Thành Limousine
4.5 (92)
Limousine 20 phòng
00:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h
04:00
• Ben Luc Charging Station
PunctualityClear informationCleanlinessSafe drivingConvenient amenitiesHelpful staff
From 280,000 VND
8 available seats
*Belongs to 23:00 22-09-2020 Rach Gia - Sai Gon trip