loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Nam to Ha Noi > Bus ticket from Kim Bang to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Kim Bảng (44)
Drop-off point
 • Cầu Giấy (8)
 • Hai Bà Trưng (8)
 • Sóc Sơn (7)
 • Hoàn Kiếm (2)
 • Hoàng Mai (2)
 • Thanh Xuân (2)
Types of seat
Rating
& up (22)

Find the cheapest bus tickets from Kim Bang - Ha Nam to Ha Noi

: 23 trips
Sort by:
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
12:55
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 11:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
12:05
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 11:00 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
20:35
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 19:30 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
21:25
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 19:30 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
10:55
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 09:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
14:10
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 13:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
20:40
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 19:30 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
18:05
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 17:00 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
12:10
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 11:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
16:55
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 15:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
18:55
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 17:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
18:10
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 17:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
14:05
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 13:00 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
16:05
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 15:00 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
14:55
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 13:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
16:10
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 15:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• Cổng chùa Tam Chúc
2h25m
20:25
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
230,000VND
*Belongs to 18:30 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
19:40
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 18:30 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• Cổng chùa Tam Chúc
1h35m
19:35
• Rạp xiếc Trung Ương
140,000VND
*Belongs to 18:30 02-07-2022 Phu Ly - Hoan Kiem trip
Notice
Thời Đại 4.0 Limousinechuyến xe an toàn covid-19
Thời Đại 4.0 Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cổng chùa Tam Chúc
1h40m
10:10
• Văn phòng Hà Nội
140,000VND
*Belongs to 09:00 02-07-2022 Phu Ly - Cau Giay trip