loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lam Dong to Kon Tum
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
1
100
Bus operator
Pick-up point
 • Đức Trọng (4)
  • Đại Ninh (2)
  • Đức Trọng (2)
 • Bảo Lộc (3)
  • VP Bảo Lộc (2)
  • Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc (1)
 • Di Linh (2)
  • Di Linh (2)
 • Lâm Hà (2)
  • Lâm Hà (2)
Drop-off point
 • Ngọc Hồi (6)
  • Bến xe Ngọc Hồi (6)
 • Kon Tum (5)
  • Bến xe Kon Tum (5)
Seat types
Rating
& up (26)
& up (35)
& up (35)
& up (35)

Bus tickets from Lam Dong to Kon Tum

: 35 trips
Sort by:
Minh Quốc
Minh Quốc
4.1 (46)
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Duc Long Bus Station
10h20m
03:50
• Bến xe Ngọc Hồi
Punctuality
270,000 VND
28 available seats
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bao Loc Office
11h55m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
400,000 VND
23 available seats
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 40 chỗ
04:00
• Bao Loc Office
10h55m
14:55
• Bến xe Kon Tum
340,000 VND
17 available seats
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 40 chỗ
04:40
• Di Linh
10h15m
14:55
• Bến xe Kon Tum
340,000 VND
17 available seats
*Belongs to 04:00 27-10-2020 Bao Loc - Kon Tum trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 41 chỗ
17:45
• Duc Trong
10h10m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
350,000 VND
23 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Bao Loc - Ngoc Hoi trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 40 chỗ
06:25
• Lam Ha
8h30m
14:55
• Bến xe Kon Tum
270,000 VND
17 available seats
*Belongs to 04:00 27-10-2020 Bao Loc - Kon Tum trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 40 chỗ
05:45
• Duc Trong
9h10m
14:55
• Bến xe Kon Tum
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 04:00 27-10-2020 Bao Loc - Kon Tum trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 41 chỗ
17:20
• Dai Ninh
10h35m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
350,000 VND
23 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Bao Loc - Ngoc Hoi trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 41 chỗ
18:25
• Lam Ha
9h30m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
330,000 VND
23 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Bao Loc - Ngoc Hoi trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 41 chỗ
16:40
• Di Linh
11h15m
03:55
• Bến xe Ngọc Hồi
400,000 VND
23 available seats
*Belongs to 16:00 27-10-2020 Bao Loc - Ngoc Hoi trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.8 (13)
Giường nằm 40 chỗ
05:20
• Dai Ninh
9h35m
14:55
• Bến xe Kon Tum
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 04:00 27-10-2020 Bao Loc - Kon Tum trip
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 40 chỗ
04:01
• Bao Loc Office
10h55m
14:56
• Bến xe Kon Tum
340,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 41 chỗ
16:01
• Bao Loc Office
11h55m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
400,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 41 chỗ
18:26
• Lam Ha
9h30m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
330,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 41 chỗ
17:46
• Duc Trong
10h10m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
350,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 40 chỗ
05:21
• Dai Ninh
9h35m
14:56
• Bến xe Kon Tum
300,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 40 chỗ
06:26
• Lam Ha
8h30m
14:56
• Bến xe Kon Tum
270,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 41 chỗ
17:21
• Dai Ninh
10h35m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
350,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 41 chỗ
16:41
• Di Linh
11h15m
03:56
• Bến xe Ngọc Hồi
400,000 VND
Thành Công (Lâm Đồng)
Thành Công (Lâm Đồng)
3.9 (14)
Giường nằm 40 chỗ
05:46
• Duc Trong
9h10m
14:56
• Bến xe Kon Tum
300,000 VND