loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Lao Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Sa Pa (44)
  • Văn phòng Sapa (41)
  • Bản Tả Van (3)
Drop-off Point
 • Sa Pa (44)
  • Bùng Binh Sunworld (13)
  • Thác Bạc (13)
  • Thác Tình Yêu (13)
  • Văn phòng Sapa (3)
  • Bản Tả Van (2)
Seat types
Rating
& up (59)
& up (59)
& up (59)
& up (59)

Bus tickets from Lao Cai to Lao Cai

: 82 trips
Sort by:
Notice
Đức Minh Travel
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• Ta Van village
0h40m
12:10
• Sapa Office
100,000 VND
15 available seats
Notice
Đức Minh Travel
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Sapa Office
0h40m
19:40
• Ta Van village
100,000 VND
15 available seats
Notice
Đức Minh Travel
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Sapa Office
0h40m
13:40
• Ta Van village
100,000 VND
15 available seats
Notice
Đức Minh Travel
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Ta Van village
0h40m
14:40
• Sapa Office
100,000 VND
15 available seats
Notice
Đức Minh Travel
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Ta Van village
0h40m
07:10
• Sapa Office
100,000 VND
15 available seats
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Sapa Office
0h35m
06:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 06:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Sapa Office
0h35m
15:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 15:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Sapa Office
0h35m
13:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 13:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Sapa Office
0h15m
07:15
• Sunworld Roundabout
100,000 VND
*Belongs to 07:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Sapa Office
0h35m
18:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Sapa Office
0h15m
18:15
• Sunworld Roundabout
100,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Sapa Office
0h45m
12:45
• Waterfall of Love
100,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Sapa Office
0h15m
15:15
• Sunworld Roundabout
100,000 VND
*Belongs to 15:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Sapa Office
0h35m
07:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 07:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Sapa Office
0h15m
09:15
• Sunworld Roundabout
100,000 VND
*Belongs to 09:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Sapa Office
0h35m
08:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 08:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Sapa Office
0h35m
10:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Sapa Office
0h35m
11:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 11:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Sapa Office
0h45m
18:45
• Waterfall of Love
100,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
Notice
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
5.0
• 9 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Sapa Office
0h35m
17:35
• Bac Waterfall
100,000 VND
*Belongs to 17:00 06-07-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip