loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Ben xe Mien Dong to Dai Lanh - Van Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Bình Thạnh (11)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (8)
  • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71 (2)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 18 (1)
Drop-off Point
 • Vạn Ninh (11)
  • Bến xe Vạn Giã (5)
  • Tu Bông (2)
  • VP Đại Lãnh (2)
  • Vạn Giã (2)
Seat types
Rating
& up (2)
& up (7)
& up (17)
& up (17)

Bus tickets from Ben xe Mien Dong to Van Ninh - Khanh Hoa

: 18 trips
Sort by:
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
11h
07:00
• Van Gia Bus Station
350,000 VND
240,000 VND
15 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Hà Linh
3.4
• 78 ratings
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Mien Dong Bus Station
10h30m
07:30
• Van Gia Bus Station
250,000 VND
250,000 VND
Holidays surcharge not included
18 available seats
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
12h
06:00
• Tu Bong
250,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
11h
05:00
• Van Gia Bus Station
250,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
11h
04:00
• Van Gia Bus Station
224,000 VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 01-04-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
11h
06:00
• Van Gia Bus Station
250,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
12h
07:00
• Tu Bong
250,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
11h30m
04:30
• Dai Lanh Office
224,000 VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 01-04-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
13h30m
07:30
• Dai Lanh Office
250,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 01-04-2020 Sai Gon - Van Gia trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
12h
08:00
• Tu Bong
350,000 VND
240,000 VND
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
• Mien Dong Bus Station
13h30m
09:30
• Dai Lanh Office
350,000 VND
240,000 VND
Notice
Thành Ban
4.0
• 24 ratings
Giường nằm 40 chỗ
17:25
• Mien Dong Bus Station
9h
02:25
• Van Gia
200,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Thành Ban
4.0
• 24 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
17:30
• Mien Dong Bus Station
9h
02:30
• Van Gia
250,000 VND
Holidays surcharge not included
Notice
Bình Phương
3.1
• 21 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:01
• Mien Dong Bus Station
10h
04:01
• Van Gia
Not has official fare
Holidays surcharge not included
Notice
Bình Phương
3.1
• 21 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
10h
04:00
• Van Gia
Not has official fare
Holidays surcharge not included
Notice
Hùng Tiến - Tuy Hòa
3.8
• 6 ratings
Sơ đồ 41 giường
16:55
• Mien Dong Bus Station
10h
02:55
• Van Gia
Not has official fare
Holidays surcharge not included
Notice
Cúc Tư
3.9
• 40 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
10h
05:00
• Van Ninh District
Not has official fare
Holidays surcharge not included