loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Mỹ Tho (7)
  • Trung Lương (7)
Drop-off Point
 • Vũng Liêm (14)
  • Cầu Vĩ (7)
  • Cầu Đá (7)
 • Tam Bình (7)
  • Cầu Mới (7)
 • Vĩnh Long (7)
  • Vĩnh Long (7)
Seat types
Rating
& up (0)
& up (9)
& up (10)
& up (10)

Bus tickets from Mỹ Tho - Tiền Giang to Vĩnh Long - Vĩnh Long

: 20 trip
Sort by:
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:15
• Trung Lương
1h30m
19:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 17:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:15
• Trung Lương
1h30m
15:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 13:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:15
• Trung Lương
1h30m
17:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 15:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
08:15
• Trung Lương
1h30m
09:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Trung Lương
1h30m
21:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 19:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:15
• Trung Lương
1h30m
11:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 09:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• Trung Lương
1h30m
13:45
• Vĩnh Long
120,000 VND
28 available seats
*Belongs to 11:00 29-02-2020 Sài Gòn - Vĩnh Long - Trà Vinh trip
Thảo Kim Ngân
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 41 chỗ
20:45
• Tiền Giang
0h50m
21:35
• Vĩnh Long
50,000 VND
Trí Nhân
3.6
• 23 ratings
Giường nằm 41 chỗ
• Ngã 3 Trung Lương
1h42m
15:42
• Vĩnh Long - Dọc Quốc Lộ 1A
160,000 VND
Đồng Phước (Hà Tiên)
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 41 chỗ
• Tiền Giang
0h50m
09:35
• Vĩnh Long
50,000 VND
Trí Nhân
3.6
• 23 ratings
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
• Ngã 3 Trung Lương
1h42m
22:42
• Vĩnh Long - Dọc Quốc Lộ 1A
200,000 VND
Hán Nghĩa
2.0
• 4 ratings
Giường nằm 46 chỗ
• Mỹ Tho
1h45m
00:30
• Vĩnh Long
170,000 VND
Thảo Kim Ngân
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 41 chỗ
06:00
• Tiền Giang
1h30m
07:30
• Vĩnh Long
50,000 VND