loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Nam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offYou can track bus location when moving
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Diễn Châu (11)
 • Anh Sơn (10)
 • Con Cuông (10)
 • Đô Lương (10)
 • Yên Thành (8)
 • Quỳnh Lưu (6)
 • Quỳ Hợp (4)
 • Vinh (3)
 • Hoàng Mai (1)
 • Kỳ Sơn (1)
 • Nam Đàn (1)
 • Nghĩa Đàn (1)
 • Thanh Chương (1)
 • Thái Hòa (1)
Drop-off point
 • Phủ Lý (35)
 • Lý Nhân (6)
 • Duy Tiên (3)
 • Thanh Liêm (2)
Types of seat
Rating
& up (38)
& up (2)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Ha Nam

: 46 trips
Sort by:
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h15m
15:15
• Trạm thu phí Phủ Lý
200,000VND
250,000VND
*Belongs to 09:00 05-07-2022 Vinh - Ha Noi trip
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Bến xe Bắc Vinh
6h15m
14:45
• Trạm thu phí Phủ Lý
200,000VND
250,000VND
*Belongs to 08:30 05-07-2022 Vinh - Ha Noi trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Văn phòng Anh Sơn
8h20m
00:50
• Cầu Yên Lệnh
200,000VND
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Cửa khẩu Nậm Cắn
12h20m
00:50
• Cầu Yên Lệnh
300,000VND
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Văn phòng Con Cuông
9h20m
00:50
• Cầu Yên Lệnh
200,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
4h10m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
200,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Thái Hòa
4h20m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
200,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Văn phòng Quỳ Hợp
5h20m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
250,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Đường 36
4h5m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
180,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Hoàng Mai
3h40m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
150,000VND

Rate your ticket searching experiences

Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Quỳnh Thắng
3h55m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
180,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Khu 32
4h50m
02:20
• Thị xã Phủ Lý
Safe driving
200,000VND
Mạnh Hà (Vinh)
Mạnh Hà (Vinh)
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bắc Vinh
5h
01:05
• Trạm Xăng Đồng Văn
190,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Đô Lương
4h25m
02:55
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
300,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Diễn Châu
3h25m
02:55
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
300,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Diễn Châu
3h25m
14:25
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
150,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Con Cuông
5h55m
14:25
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
160,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Anh Sơn
4h55m
14:25
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
150,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Đô Lương
4h25m
14:25
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
150,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Bến xe Diễn Châu
3h25m
03:55
• TP Phủ Lý (dọc quốc lộ 1A)
150,000VND