loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Thua Thien-Hue
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (3)
  • Bến xe Miền Trung (2)
  • Cầu Bến Thủy 2 (1)
 • Anh Sơn (1)
  • Văn phòng Anh Sơn (1)
 • Con Cuông (1)
  • Bến xe Con Cuông (1)
 • Diễn Châu (1)
  • Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An (1)
 • Thanh Chương (1)
  • Thanh Chương (1)
 • Tương Dương (1)
  • Bến xe Hòa Bình (1)
 • Yên Thành (1)
  • Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An (1)
 • Đô Lương (1)
  • Đô Lương (1)
Drop-off Point
 • Huế (10)
  • Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) (8)
  • Huế (2)
Seat types
Rating
& up (24)
& up (41)
& up (47)
& up (47)

Bus tickets from Nghe An to Thua Thien-Hue

: 75 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:00
• Anh Sơn Office
9h
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
280,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:00
• Do Luong
8h
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:30
• Con Cuong Bus Station
9h30m
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
300,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:00
• Nam Dan Bus Station
7h
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:30
• Cầu Bến Thủy 2
6h30m
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/87/xe-duong-hong-VeXeRe-eH01T08-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Hồng
3.9
• 30 ratings
Giường nằm 43 chỗ
20:30
• Nghe An Central Vietnam Bus Station
6h30m
03:00
• Hue
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:30 01-06-2020 Vinh - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:30
• Thanh Chuong District
7h30m
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/10961/xe-hai-hoang-gia-VeXeRe-80bRba6-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Hải Hoàng Gia
4.0
• 7 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Vinh Office
7h15m
04:15
• Đường tránh Huế
200,000 VND
30 available seats
*Belongs to 21:00 01-06-2020 Vinh - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
17:30
• Bến xe Hòa Bình
10h30m
04:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
300,000 VND
20 available seats
*Belongs to 18:30 01-06-2020 Nghe An - Da Nang trip
Dương Hồng
3.9
• 30 ratings
Limousine 34 Giường VIP
20:45
• Nghe An Central Vietnam Bus Station
6h30m
03:15
• Hue
270,000 VND
*Belongs to 20:45 01-06-2020 Vinh - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/12562/xe-tang-tin-VeXeRe-Tqml6j1-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tăng Tín
4.1
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
07:45
• Dien Ky
8h5m
15:50
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
200,000 VND
*Belongs to 07:00 01-06-2020 Nghe An - Sai Gon - Dong Nai trip
//static.vexere.com/c/i/12562/xe-tang-tin-VeXeRe-Tqml6j1-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tăng Tín
4.1
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Gám Market
8h50m
15:50
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
200,000 VND
*Belongs to 07:00 01-06-2020 Nghe An - Sai Gon - Dong Nai trip
//static.vexere.com/production/images/1566295982325.jpeg?w=250&h=250
Hùng Đức (Quảng Ngãi)
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ben Thuy 1 Bridge
7h
03:30
• Lao Thai Supermarket
200,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
• Yên Thành
9h
03:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
180,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
• Đô Lương
10h
03:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
210,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
• Anh Sơn
9h30m
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND
//static.vexere.com/c/i/10961/xe-hai-hoang-gia-VeXeRe-80bRba6-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Hoàng Gia
4.0
• 7 ratings
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• Hưng Nguyên
7h45m
04:15
• Đường tránh Huế
200,000 VND
//static.vexere.com/c/i/87/xe-duong-hong-VeXeRe-eH01T08-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Hồng
3.9
• 30 ratings
Giường nằm 43 chỗ
• Bac Vinh Bus station
6h30m
03:00
• Hue
220,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1559796104595.jpeg?w=250&h=250
Hải Hoàng Gia
4.0
• 7 ratings
Giường nằm 32 chỗ VIP
21:00
• Vinh Office
7h30m
04:30
• Đường tránh Huế
280,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
• Con Cuông
11h
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
250,000 VND