loading
Bus
Flight | 1,068k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Ha Nam > Bus ticket from Nghi Xuan to Ha Nam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Nghi Xuân (89)
 • Thạch Hà (26)
 • Can Lộc (13)
 • Hồng Lĩnh (13)
Drop-off point
 • Phủ Lý (27)
 • Duy Tiên (24)
 • Thanh Liêm (2)
Types of seat
Rating
& up (23)

Find the cheapest bus tickets from Nghi Xuan - Ha Tinh to Ha Nam

: 23 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:55
• Đền Củi
6h15m
04:10
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:20
• Cầu Bến Thủy 1
5h10m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:50
• VP Gia Lách
5h25m
16:15
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:20
• Cầu Bến Thủy 1
5h
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:15
• Đền Củi
5h15m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:15
• Đền Củi
5h5m
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:20
• VP Gia Lách
5h10m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:20
• Cầu Bến Thủy 1
5h10m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:20
• VP Gia Lách
5h
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:15
• Đền Củi
5h5m
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
290,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:50
• Cầu Bến Thủy 1
5h15m
16:05
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
15:00
• VP Gia Lách
5h40m
20:40
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:45
• Đền Củi
5h30m
16:15
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:20
• VP Gia Lách
5h10m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:15
• Đền Củi
5h15m
03:30
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:50
• VP Gia Lách
5h15m
16:05
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:20
• Cầu Bến Thủy 1
5h
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:20
• VP Gia Lách
5h
03:20
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:50
• Cầu Bến Thủy 1
5h25m
16:15
• Xăng dầu 109 - Đồng Văn
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:45
• Đền Củi
5h20m
16:05
• Vườn hoa Phủ Lý
Spotlessly clean
450,000VND