loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phú Yên to Bình Thuận
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Đông Hòa (39)
  • Chợ Hoà Xuân Đông (12)
  • Ga Hảo Sơn (12)
  • Nhà Thờ Đông Mỹ (12)
  • Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ) (3)
 • Tuy Hòa (12)
  • Tuy Hòa (6)
  • Bến Xe Phú Lâm (3)
  • Bến xe Phú Lâm (2)
  • Phú Lâm (1)
 • Sông Hinh (3)
  • Bến Xe Sông Hinh (3)
 • Tây Hòa (3)
  • Huyện Tây Hòa (Dọc Quốc Lộ) (3)
 • Sơn Hòa (2)
  • Các Xã của Huyện Sơn Hoà (1)
  • Sơn Hòa (1)
 • Phú Hòa (1)
  • Phú Hòa (1)
Drop-off Point
 • Phan Thiết (22)
  • Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) (18)
  • Phan Thiết (4)
 • Bắc Bình (1)
  • Chợ Lương Sơn (1)
 • Phan Rí (1)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (1)
Seat types
Rating
& up (31)
& up (31)
& up (33)
& up (33)

Bus tickets from Phú Yên to Bình Thuận

: 41 trip
Sort by:
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
18:33
• Dong Hoa District
6h15m
00:48
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
35 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
19:00
• Phu Lam Bus Station
6h45m
01:45
• Phan Thiet (along National Route 1A)
From 350,000 VND
10 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
15:01
• Song Hinh Bus Station
9h45m
00:46
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
25 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
15:03
• Song Hinh Bus Station
9h45m
00:48
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
35 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
16:03
• Tay Hoa District
8h45m
00:48
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
35 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
18:03
• Phu Lam Bus Station
6h45m
00:48
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
35 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
19:30
• Dong Hoa District
6h15m
01:45
• Phan Thiet (along National Route 1A)
From 350,000 VND
10 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
18:01
• Phu Lam Bus Station
6h45m
00:46
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
25 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
17:00
• Tay Hoa District
8h45m
01:45
• Phan Thiet (along National Route 1A)
From 350,000 VND
10 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
16:00
• Song Hinh Bus Station
9h45m
01:45
• Phan Thiet (along National Route 1A)
From 350,000 VND
10 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
16:01
• Tay Hoa District
8h45m
00:46
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
25 available seats
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
4.2
• 20 ratings
AC Sleeper 46 seats
18:31
• Dong Hoa District
6h15m
00:46
• Phan Thiet (along National Route 1A)
290,000 VND
25 available seats
Phúc Yên
4.7
• 3 ratings
AC Sleeper VIP 34 seats
16:16
• Phuc Yen Booking Office
7h45m
00:01
• Phan Thiết
250,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Phúc Yên
4.7
• 3 ratings
AC Sleeper VIP 34 seats
15:16
• Các Xã của Huyện Sơn Hoà
8h45m
00:01
• Phan Thiết
280,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Phúc Yên
4.7
• 3 ratings
AC Sleeper VIP 34 seats
17:46
• Phú Lâm
6h15m
00:01
• Phan Thiết
250,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Phúc Yên
4.7
• 3 ratings
AC Sleeper VIP 34 seats
17:01
• Phú Hòa
7h
00:01
• Phan Thiết
250,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
21:01
• Tuy Hòa
6h5m
03:06
• Phan Thiet (along National Route 1A)
700,000 VND
VEXERE Thuê Xe
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 44 seats
17:00
• Tuy Hòa
6h5m
23:05
• Phan Thiet (along National Route 1A)
500,000 VND
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
21:00
• Tuy Hòa
6h5m
03:05
• Phan Thiet (along National Route 1A)
700,000 VND
VEXERE Thuê Xe
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 44 seats
17:00
• Tuy Hòa
6h40m
23:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
500,000 VND
Bus service from Ho Chi Minh to Phú Yên - Bình Thuận
Distance
349 km
Time takens
7.4 hours
Average Price
291,951 VNĐ
Number of buses
41 trip
Total Operators
5 companies
Phú Yên - Bình Thuận limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Hồng Sơn (Phú Yên)
290,000 đ
18h01, 16h02, 18h33, 17h00
Phúc Yên
150,000 đ
16h00, 16h01, 16h15, 15h16
VEXERE Thuê Xe
400,000 đ
17h00, 21h02, 21h03
Hoàng Huy
700,000 đ
21h00, 21h01
Route Phú Yên - Bình Thuận about 349 km . On average, each day has about 41 this bus trip starts from 12h00 to 19h00 by 5 operators: Hồng Sơn (Phú Yên),Hoàng Huy,Liên Hưng,Phúc Yên,VEXERE Thuê Xe Time traveled on the approx 7.4 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Phú Yên to Bình Thuận
Bus tickets Tet 2020 from Phú Yên to Bình Thuận has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Phú Yên - Bình Thuận and Bình Thuận - Phú Yên as soon as information from companys.