loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quảng Ninh to Quảng Ninh > Bus ticket from Quảng Ninh to Cẩm Phả
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Móng Cái (29)
  • Bình Ngọc (7)
  • Móng Cái (7)
  • Nội thành thành phố Móng Cái (7)
  • Trà Cổ (7)
  • Bến xe Móng Cái (1)
 • Hải Hà (7)
  • Hải Hà (7)
 • Tiên Yên (7)
  • Tiên Yên (7)
 • Đầm Hà (7)
  • Đầm Hà (7)
Drop-off Point
 • Cẩm Phả (43)
  • Cẩm Hải (42)
  • Cẩm Phả (1)
Seat types
Rating
& up (44)
& up (60)
& up (60)
& up (60)

Bus tickets from Quảng Ninh to Cẩm Phả - Quảng Ninh

: 60 trip
Sort by:
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:00
• Mong Cai Gate
2h15m
11:15
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
200,000 VND
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
AC Seater VIP 9 seats
08:00
• Mong Cai Gate
1h55m
09:55
• Cua Ong Bus Station
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:00
• Đầm Hà
1h40m
10:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
AC Seater VIP 9 seats
08:00
• Mong Cai Gate
2h15m
10:15
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
08:35
• Hải Hà
2h5m
10:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
07:30
• Mong Cai
2h40m
10:10
• Cẩm Hải
80,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
07:40
• Trà Cổ
3h
10:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
15:05
• Hải Hà
2h5m
17:10
• Cẩm Hải
70,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
13:20
• Tiên Yên
0h50m
14:10
• Cẩm Hải
50,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
06:35
• Hải Hà
2h5m
08:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
06:55
• Binh Ngoc
3h15m
10:10
• Cẩm Hải
100,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
14:30
• Mong Cai
2h40m
17:10
• Cẩm Hải
80,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:50
• Tiên Yên
0h50m
10:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
08:30
• Đầm Hà
1h40m
10:10
• Cẩm Hải
60,000 VND
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
AC Seater VIP 9 seats
12:30
• Mong Cai Gate
1h55m
14:25
• Cua Ong Bus Station
200,000 VND
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
AC Seater VIP 9 seats
14:00
• Mong Cai Gate
1h55m
15:55
• Cua Ong Bus Station
200,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
04:55
• Binh Ngoc
3h15m
08:10
• Cẩm Hải
100,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
12:05
• Hải Hà
2h5m
14:10
• Cẩm Hải
70,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater 15 seats
12:30
• Đầm Hà
1h40m
14:10
• Cẩm Hải
60,000 VND
Tuấn Kiệt
5.0
• 1 ratings
AC Seater VIP 9 seats
05:40
• Trà Cổ
3h
08:40
• Cẩm Hải
200,000 VND
Bus service from Ho Chi Minh to Quảng Ninh - Cẩm Phả
Distance
111 km
Time takens
2.3 hours
Average Price
146,000 VNĐ
Number of buses
60 trip
Total Operators
3 companies
Quảng Ninh - Cẩm Phả limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Tuấn Kiệt
70,000 đ
06h05, 06h35, 07h10, 08h00
Minh Hiếu Limousine
200,000 đ
06h00, 08h00, 09h00, 10h00
Ka Long Limousine VIP
100,000 đ
07h00, 08h00
Route Quảng Ninh - Cẩm Phả about 111 km . On average, each day has about 60 this bus trip starts from 05h30 to 18h30 by 3 operators: Ka Long Limousine VIP,Minh Hiếu Limousine,Tuấn Kiệt Time traveled on the approx 2.3 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Quảng Ninh to Cẩm Phả
Bus tickets Tet 2020 from Quảng Ninh to Cẩm Phả has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Quảng Ninh - Cẩm Phả and Cẩm Phả - Quảng Ninh as soon as information from companys.