loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Sa Pa (26)
  • Văn phòng Sapa (26)
Drop-off Point
 • Tam Đường (26)
  • Cầu kính Rồng Mây Sapa (13)
  • Cổng trời Ô Quý Hồ (13)
Seat types
Rating
& up (28)
& up (28)
& up (28)
& up (28)

Bus tickets from Sa Pa - Lao Cai to Tam Duong - Lai Chau

: 28 trips
Sort by:
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Sapa Office
1h20m
19:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Sapa Office
1h20m
08:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Sapa Office
1h20m
18:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Sapa Office
1h20m
14:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Sapa Office
1h20m
11:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Sapa Office
1h20m
17:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Sapa Office
1h20m
10:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Sapa Office
1h20m
16:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Sapa Office
1h20m
13:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Sapa Office
1h20m
09:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Sapa Office
1h20m
07:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Sapa Office
1h20m
12:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Sapa Office
1h20m
15:20
• Sapa Glass Bridge
100,000 VND
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Sapa Office
1h
08:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 07:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Sapa Office
1h
19:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 18:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Sapa Office
1h
17:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 16:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Sapa Office
1h
16:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 15:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Sapa Office
1h
13:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 12:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Sapa Office
1h
09:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 08:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE
4.6 (10)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Sapa Office
1h
14:00
• O Quy Ho Sky Gate
100,000 VND
*Belongs to 13:00 19-09-2020 Sapa - Cau Kinh Rong May trip