loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Binh Dinh

: 99 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lượng Triều
Instant booking
Lượng Triều
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Bàu Cát (Tân Bình) - An Sương
11h2m
22:32
• Ngã 3 Phú Tài
*Belongs to 11:30 04-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
13h30m
01:30
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thuận Tâm
Instant booking
Thuận Tâm
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Ngã 4 Bốn Xã
15h
03:00
• Ngã 4 An Lão
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thuận Tâm
Instant booking
Thuận Tâm
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Ngã 4 Bốn Xã
15h30m
03:30
• Ngã tư Tam Quan
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thuận Tâm
Instant booking
Thuận Tâm
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Ngã 4 Bốn Xã
14h
02:00
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Cây xăng Tam Bình 2
13h
01:30
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
14h20m
03:30
• Văn phòng Bồng Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
12h50m
02:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
13h10m
02:20
• Siêu thị CoopMart thị xã An Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
13h50m
03:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
12h30m
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
13h30m
02:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
13h20m
03:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
12h
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
12h20m
02:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
12h40m
02:20
• Siêu thị CoopMart thị xã An Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
13h50m
03:30
• Văn phòng Bồng Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
13h
02:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
14h10m
04:10
• Văn phòng Bồng Sơn
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
13h10m
03:10
• Bến xe khách Phù Cát
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
12h10m
02:10
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
12h30m
02:30
• Ngã 3 Diêu Trì
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
13h30m
03:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
12h50m
02:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
11h50m
02:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
11h30m
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
12h50m
03:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
13h20m
03:30
• Văn phòng Bồng Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
12h10m
02:20
• Siêu thị CoopMart thị xã An Sơn
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
12h30m
02:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required