loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tay Ninh > Bus ticket from Sai Gon to Trang Bang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Tân Bình (36)
  • Cột 15 Ga Quốc Tế (12)
  • Cột B6 Ga Quốc Nội (12)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (12)
 • Tân Phú (12)
  • VP Trường Chinh (12)
 • Củ Chi (10)
  • Điện máy xanh Củ Chi (10)
Drop-off Point
 • Trảng Bàng (34)
  • Trảng Bàng (34)
Seat types
Rating
& up (36)
& up (49)
& up (49)
& up (49)

Bus tickets from Sai Gon to Trang Bang - Tay Ninh

: 317 trips
Sort by:
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
09:55
• Sai Gon Office
1h
10:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 09:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
12:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 11:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
09:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
10:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 09:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:55
• Sai Gon Office
1h
19:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
12 available seats
*Belongs to 18:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
14:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 13:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
19:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
12 available seats
*Belongs to 18:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
08:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
09:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 08:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
12:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
12:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 11:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
16:55
• Sai Gon Office
1h
17:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 16:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
07:55
• Sai Gon Office
1h
08:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 07:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
14:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
15:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
15:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
17:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
17:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 16:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
16:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 15:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
17:55
• Sai Gon Office
1h
18:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 17:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
11:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
17:40
• Tan Son Nhat Airport
1h15m
18:55
• Trảng Bàng
120,000 VND
15 available seats
*Belongs to 17:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
13:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 12:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
08:35
• Điện máy xanh Củ Chi
0h20m
08:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 07:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
10:55
• Sai Gon Office
1h
11:55
• Trảng Bàng
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 03-07-2020 Sai Gon - San Bay - Tan Chau trip