loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Quận 6 (1)
  • Trạm Sài Gòn (1)
Drop-off Point
 • H.Duyên Hải (1)
  • Trạm Trà Vinh (1)
Seat types
Rating
& up (24)
& up (24)
& up (24)

Bus tickets from Sai Gon to H.Duyen Hai - Tra Vinh

: 45 trips
Sort by:
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:15
• 14 Gas Station
6h
01:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
17:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• 14 Gas Station
6h
17:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
15:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
06:15
• 14 Gas Station
5h30m
11:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
09:15
• 14 Gas Station
6h
15:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
06:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
11:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:15
• 14 Gas Station
6h
19:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
07:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
13:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• 14 Gas Station
6h
21:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
23:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
19:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:15
• 14 Gas Station
5h30m
19:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
07:15
• 14 Gas Station
6h
13:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
21:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
01:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:15
• 14 Gas Station
5h30m
23:45
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
09:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
15:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• 14 Gas Station
6h
23:15
• Nhiet Dien
Not has official fare
Notice
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:15
• 14 Gas Station
5h30m
15:45
• Nhiet Dien
Not has official fare