loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Hau Giang > Bus ticket from Sai Gon to Phung Hiep
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Bình Tân (48)
  • Bến xe Miền Tây (24)
  • VP SG - Mỹ Duyên (24)
 • Mỹ Tho (48)
  • Ngã Ba Trung Lương (24)
  • Ngã Tư Đồng Tâm (24)
 • Tân Bình (48)
  • Quận Tân Bình (24)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (24)
 • Bến Lức (24)
  • Trạm Thu Phí Bến Lức (24)
 • Cái Bè (24)
  • Cái Bè (QL 1A) (24)
 • Quận 1 (24)
  • Quận 1 (24)
 • Quận 3 (24)
  • Quận 3 (24)
 • Quận 5 (24)
  • Quận 5 (24)
 • Quận 6 (24)
  • Quận 6 (24)
 • Tân An (24)
  • Trạm Thu Phí Long An (24)
 • Quận 12 (3)
  • Ngã Tư An Sương (3)
Drop-off Point
 • Phụng Hiệp (27)
  • Bến xe Phụng Hiệp (24)
  • Bến xe Ngã Bảy (3)
Seat types
Rating
& up (24)
& up (27)
& up (27)
& up (27)

Bus tickets from Sai Gon to Phung Hiep - Hau Giang

: 27 trips
Sort by:
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Mien Tay Bus Station
3h
15:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Mien Tay Bus Station
3h
16:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 13:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:30
• Mien Tay Bus Station
3h
23:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
01:00
• Mien Tay Bus Station
3h
04:00
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 01:00 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Mien Tay Bus Station
3h
19:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
17:30
• Mien Tay Bus Station
3h
20:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 17:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:00
• Mien Tay Bus Station
3h
14:00
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 11:00 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Mien Tay Bus Station
3h
21:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
21:30
• Mien Tay Bus Station
3h
00:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 21:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Mien Tay Bus Station
3h
18:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
07:15
• Mien Tay Bus Station
3h
10:15
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 07:15 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
22:30
• Mien Tay Bus Station
3h
01:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 22:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Mien Tay Bus Station
3h
00:00
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 21:00 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
19:30
• Mien Tay Bus Station
3h
22:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
23:30
• Mien Tay Bus Station
3h
02:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 23:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
10:15
• Mien Tay Bus Station
3h
13:15
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:15 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• Mien Tay Bus Station
3h
11:00
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 08:00 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Mien Tay Bus Station
3h
12:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
14 available seats
*Belongs to 09:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
14:30
• Mien Tay Bus Station
3h
17:30
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip
////static.vexere.com/production/images/1566965083487.jpeg?w=250&h=250
Mỹ Duyên
4.0
• 21 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:45
• Mien Tay Bus Station
3h
14:45
• Bến xe Phụng Hiệp
150,000 VND
18 available seats
*Belongs to 11:45 06-06-2020 Sai Gon - Soc Trang trip