loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Bus ticket from Sai Gon to Duyen Hai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Bình Tân (115)
  • Hồ Ngọc Lãm (46)
  • Quán Phở Bốn Phương (46)
  • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây) (23)
 • Bình Chánh (92)
  • Cao Tốc Trung Lương (46)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (46)
 • Quận 6 (92)
  • Công viên Phú Lâm (46)
  • Quận 6 (46)
 • Quận 5 (69)
  • Quận 5 (46)
  • Trạm Sài Gòn (23)
 • Gò Vấp (46)
  • Quận Gò Vấp (46)
 • Quận 1 (46)
  • Quận 1 (46)
 • Quận 10 (46)
  • Quận 10 (46)
 • Quận 11 (46)
  • Quận 11 (46)
 • Quận 3 (46)
  • Quận 3 (46)
 • Quận 4 (46)
  • Quận 4 (46)
 • Quận 7 (46)
  • Quận 7 (46)
 • Quận 8 (46)
  • Quận 8 (46)
 • Tân Bình (46)
  • Quận Tân Bình (46)
 • Tân Phú (46)
  • Quận Tân Phú (46)
Drop-off Point
 • Tx.Duyên Hải (46)
  • Duyên Hải (46)
Seat types
Rating
& up (46)
& up (46)
& up (46)

Bus tickets from Sai Gon to Tx.Duyen Hai - Tra Vinh

: 46 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
08:15
• 14 Gas Station
5h30m
13:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 08:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
23:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
39 available seats
*Belongs to 17:00 31-05-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:15
• 14 Gas Station
5h30m
21:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 16:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
19:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
39 available seats
*Belongs to 13:00 31-05-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
01:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
39 available seats
*Belongs to 19:00 31-05-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
09:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
14:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 09:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
03:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 22:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
02:37
• 14 Gas Station
5h30m
08:07
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 02:22 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
23:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
37 available seats
*Belongs to 18:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:15
• 14 Gas Station
6h
01:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
39 available seats
*Belongs to 19:00 31-05-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
08:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
13:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 08:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
21:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 16:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
01:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 20:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• 14 Gas Station
5h30m
17:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 12:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• 14 Gas Station
6h
21:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
39 available seats
*Belongs to 15:00 31-05-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
06:15
• 14 Gas Station
5h30m
11:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 06:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
17:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 12:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
18:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 13:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:15
• 14 Gas Station
5h30m
03:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 22:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.0
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
20:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
38 available seats
*Belongs to 15:00 31-05-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip