loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Soc Trang to Dong Nai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Trăng (11)
  • Sóc Trăng (10)
  • Bến xe Sóc Trăng (1)
Drop-off Point
 • Định Quán (4)
  • La Ngà (1)
  • Phú Cường (1)
  • Phú Túc (1)
  • Định Quán (1)
 • Biên Hòa (3)
  • Biên Hòa (1)
  • Bến xe Biên Hòa (1)
  • Ngã 3 Trị An (1)
 • Thống Nhất (2)
  • Gia Kiệm (1)
  • Thống Nhất (1)
 • Tân Phú (1)
  • Bến xe Tân Phú (1)
 • Vĩnh Cửu (1)
  • Bến xe Trị An (1)
Seat types
Rating
& up (3)
& up (3)
& up (3)
& up (21)

Bus tickets from Soc Trang to Dong Nai

: 26 trips
Sort by:
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
6h25m
02:55
• Bến xe Tân Phú
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
5h45m
02:15
• La Ngà
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
4h45m
01:15
• Thống Nhất
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Sóc Trăng
4h30m
13:30
• Biên Hòa
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 06:00 29-05-2020 Nam Can - Tri An trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
5h55m
02:25
• Định Quán
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
4h10m
00:40
• Ngã 3 Trị An
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
5h
01:30
• Gia Kiệm
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Sóc Trăng
5h40m
14:40
• Bến xe Trị An
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 06:00 29-05-2020 Nam Can - Tri An trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
5h20m
01:50
• Phú Túc
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
////////static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Sóc Trăng
5h10m
01:40
• Phú Cường
240,000 VND
33 available seats
*Belongs to 17:00 29-05-2020 Nam Can - Tan Phu trip
//static.vexere.com/c/i/12989/xe-ke-nghi-VeXeRe-osLcNwl-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Kế Nghi
5.0
• 2 ratings
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Sóc Trăng
5h
13:00
• Bến xe Biên Hòa
160,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Soc Trang Provice
5h10m
03:20
• NHON TRACH
200,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:10
• Soc Trang Provice
5h30m
04:40
• NHON TRACH
200,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Soc Trang Provice
5h
03:00
• NHON TRACH
200,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:45
• Soc Trang Provice
5h45m
04:30
• NHON TRACH
350,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:10
• Soc Trang Provice
5h
04:10
• TRI AN
200,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:45
• Soc Trang Provice
5h15m
04:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
300,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Soc Trang Provice
5h47m
16:07
• Vĩnh Cửu Coach Station
200,000 VND
Tuấn Hiệp
1.7
• 11 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Soc Trang Provice
5h27m
15:47
• Bien Hoa City
200,000 VND
//static.vexere.com/c/i/19373/xe-van-tien-nghia-VeXeRe-uVzij9n-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Văn Tiến Nghĩa
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 41 chỗ
• Sóc Trăng
5h30m
03:55
• BX Nhơn Trạch
Not has official fare