loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hóa to Nghệ An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Thanh Hóa (78)
  • Big C Thanh Hóa (68)
  • Thanh Hóa (9)
  • BigC Thanh Hóa (1)
 • Tĩnh Gia (23)
  • Tĩnh Gia (23)
 • Quảng Xương (20)
  • Quảng Xương (20)
Drop-off Point
 • Nghi Lộc (105)
  • Công ty Massan Nghi Lộc (21)
  • Công ty TNHH Điện tử BSE (21)
  • Cổng chào Nghi Long (21)
  • Ngã ba Nam Cấm (21)
  • Ngã ba Quán hành (21)
 • Vinh (103)
  • Bến xe Bắc Vinh (59)
  • Nội thành Thành phố Vinh (38)
  • Vinh (dọc quốc lộ 1A) (5)
  • Cầu Bến Thủy 1 (gần đại học sư phạm Vinh) (1)
 • Diễn Châu (92)
  • Cây xăng Cầu Bùng Diễn Kỷ (21)
  • KS Mường Thanh Diễn Châu (21)
  • Ngã Ba Cầu vượt Yên Lý (21)
  • Ngã tư Diễn Châu (20)
  • Ngã Ba Diễn Châu (7)
  • Bến xe Diễn Châu (2)
 • Hoàng Mai (46)
  • KS Mường Thanh Hoàng Mai (21)
  • Ngã tư Đường 36 (21)
  • Đường 36 (4)
 • Quỳnh Lưu (42)
  • Trung Tâm Thương Mại Đức Tài (21)
  • Quỳnh Lưu (17)
  • Thị xã Hoàng Mai (4)
 • Quỳ Hợp (8)
  • Khu 32 (4)
  • Văn phòng Quỳ Hợp (4)
 • Nghĩa Đàn (4)
  • Nghĩa Đàn (4)
 • Thái Hòa (4)
  • Thị xã Thái Hòa (4)
 • Anh Sơn (3)
  • Văn phòng Anh Sơn (3)
 • Con Cuông (2)
  • Bến xe Con Cuông (2)
 • Đô Lương (2)
  • Đô Lương (2)
Seat types
Rating
& up (112)
& up (131)
& up (131)
& up (140)

Bus tickets from Thanh Hóa to Nghệ An

: 192 trip
Sort by:
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
17:05
• Big C Thanh Hoa
2h55m
20:00
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
23:00
• Big C Thanh Hoa
2h55m
01:55
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
20:15
• Big C Thanh Hoa
2h55m
23:10
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
20:15
• Big C Thanh Hoa
2h10m
22:25
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
17:05
• Big C Thanh Hoa
1h40m
18:45
• Quynh Luu
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
20:15
• Big C Thanh Hoa
1h40m
21:55
• Quynh Luu
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
00:15
• Big C Thanh Hoa
2h10m
02:25
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
8 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
11:30
• Big C Thanh Hoa
2h10m
13:40
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:45
• Big C Thanh Hoa
2h10m
11:55
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
13:30
• Big C Thanh Hoa
2h10m
15:40
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
00:15
• Big C Thanh Hoa
1h40m
01:55
• Quynh Luu
From 250,000 VND
8 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
11:30
• Big C Thanh Hoa
2h55m
14:25
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
17:05
• Big C Thanh Hoa
2h10m
19:15
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
13:30
• Big C Thanh Hoa
2h55m
16:25
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
00:15
• Big C Thanh Hoa
2h55m
03:10
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
8 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:45
• Big C Thanh Hoa
1h40m
11:25
• Quynh Luu
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
23:00
• Big C Thanh Hoa
1h40m
00:40
• Quynh Luu
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:45
• Big C Thanh Hoa
2h55m
12:40
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
13:30
• Big C Thanh Hoa
1h40m
15:10
• Quynh Luu
From 250,000 VND
7 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
23:00
• Big C Thanh Hoa
2h10m
01:10
• Dien Chau Crossroad
From 250,000 VND
9 available seats
Bus service from Ho Chi Minh to Thanh Hóa - Nghệ An
Distance
130 km
Time takens
2.3 hours
Average Price
229,322 VNĐ
Number of buses
192 trip
Total Operators
13 companies
Thanh Hóa - Nghệ An limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Sao Nghệ Limousine
250,000 đ
01h00, 01h45, 10h45, 12h15
Mận Tịnh
280,000 đ
15h40, 00h10, 23h30
Hồng Vinh Limousine
250,000 đ
00h15, 09h45, 11h30, 13h30
Cúc Mừng
100,000 đ
09h45, 15h30, 22h00
Route Thanh Hóa - Nghệ An about 130 km . On average, each day has about 192 this bus trip starts from 20h30 to 21h00 by 13 operators: Cúc Mừng,Châu Tịnh,Hồng Vinh Limousine,Hùng Thục (Nghệ An),Hùng Đức (Quảng Ngãi),Khánh Hoàn (Nghệ An),Mận Tịnh,Mận Vũ,Phượng Hoàng,Sao Nghệ Limousine,Thu Trang,Tiến Phước An,Vạn Lục Tùng Time traveled on the approx 2.3 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Thanh Hóa to Nghệ An
Bus tickets Tet 2020 from Thanh Hóa to Nghệ An has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Thanh Hóa - Nghệ An and Nghệ An - Thanh Hóa as soon as information from companys.