loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Ben Cat to Loc Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Thuận An (90)
 • Thủ Dầu Một (63)
 • Bàu Bàng (45)
 • Bến Cát (45)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (108)
 • Chơn Thành (72)
 • Hớn Quản (54)
 • Bình Long (45)
 • Bù Đốp (45)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Ben Cat - Binh Duong to Loc Ninh - Binh Phuoc

: 12 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến Cát
1h30m
08:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến Cát
1h30m
18:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến Cát
1h30m
12:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• Bến Cát
1h30m
14:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• Bến Cát
1h30m
13:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến Cát
1h30m
10:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:30
• Bến Cát
1h30m
21:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Bến Cát
1h30m
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Bến Cát
1h30m
17:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Bến Cát
1h30m
20:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
20:30
• Bến Cát
1h30m
22:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Bến Cát
1h30m
16:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare