loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Hoc Mon to Binh Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Hóc Môn (10)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (100)
 • Chơn Thành (80)
 • Bình Long (70)
 • Hớn Quản (60)
 • Bù Đốp (50)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Hoc Mon - Sai Gon to Binh Long - Binh Phuoc

: 12 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• An Suong Bus Station
3h10m
09:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• An Suong Bus Station
3h10m
13:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• An Suong Bus Station
3h10m
07:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• An Suong Bus Station
3h10m
16:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• An Suong Bus Station
3h10m
11:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• An Suong Bus Station
3h10m
20:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• An Suong Bus Station
3h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• An Suong Bus Station
3h10m
12:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• An Suong Bus Station
3h10m
18:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• An Suong Bus Station
3h10m
21:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• An Suong Bus Station
3h10m
17:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• An Suong Bus Station
3h10m
15:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare