Khach Trung Tam Huyen Ninh Son Bus Station

Compare fares schedules of Khach Trung Tam Huyen Ninh Son Bus Station

Khach Trung Tam Huyen Ninh Son Bus Station Address

 Headquarter: Khu Pho 8, Thi Tran Tan Son, Ninh Son, province_vi Ninh Thuan province

Easy to book the Buses of Khach Trung Tam Huyen Ninh Son Bus Station

Journey Price
9
Xe An Anh (Que Huong)

0 buses / day

160,000₫

Xe Dang Nhan

0 buses / day

160,000₫

Khach Trung Tam Huyen Ninh Son Bus Station Introduction