Khoa Nhu Tinh bus

Compare bus fares and schedules of Khoa Nhu Tinh Bus with others

Easy to book the Buses of Khoa Nhu Tinh

Journey Price
Saigon to Phu Tho - Phu Tho 1 buses / day
Phu Tho - Phu Tho to Saigon 1 buses / day

diachi_vi Khoa Nhu Tinh bus diachi_en

 Headquarter: 142 Pho Long Xuyen, Hung Vuong, TX Phu Tho, Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ