loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Kim Hoang Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types

   Kim Hoàng bus tickets from Sai Gon to Tra Vinh - Tra Vinh

   : 44 trips
   Sort by:
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   05:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   09:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   18:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   22:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   19:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   23:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   09:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   13:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   15:01
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   19:16
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   10:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   14:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   15:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   19:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   09:01
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   13:16
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:01
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   17:16
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:01
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   21:16
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   12:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   16:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   11:01
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   15:16
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   08:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   12:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   07:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   11:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   21:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   20:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   00:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   14:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   18:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   11:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   15:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   16:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   20:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   22:00
   • Ho Chi Minh Office
   4h15m
   02:15
   • Tra Vinh Office
   Not has official fare