loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Khanh Hoa > Lien Hung Bus ticket from Phan Thiet to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Phan Thiết (6)
  • Cổng chào Phan Thiết (6)
Drop-off Point
 • Nha Trang (6)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (6)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Phan Thiet - Binh Thuan to Nha Trang - Khanh Hoa

: 8 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
00:30
• Phan Thiet City welcome
4h
04:30
• Bus station south of Nha Trang
310,000 VND
10 available seats
*Belongs to 16:00 09-07-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
00:15
• Phan Thiet City welcome
4h
04:15
• Bus station south of Nha Trang
200,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:30 09-07-2020 Binh Duong - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Limousine 32 giường
03:30
• Phan Thiet City welcome
4h
07:30
• Bus station south of Nha Trang
170,000 VND
*Belongs to 13:00 09-07-2020 Ca Mau - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Limousine 32 giường
00:00
• Phan Thiet City welcome
4h
04:00
• Bus station south of Nha Trang
170,000 VND
*Belongs to 13:45 09-07-2020 Tra Vinh - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
02:30
• Phan Thiet City welcome
4h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
160,000 VND
*Belongs to 12:00 09-07-2020 Ca Mau - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
00:15
• Phan Thiet City welcome
4h
04:15
• Bus station south of Nha Trang
160,000 VND
*Belongs to 12:00 09-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
02:30
• Phan Thiet City welcome
4h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
160,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
02:15
• Phan Thiet City welcome
4h
06:15
• Bus station south of Nha Trang
160,000 VND