loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Sai Gon > Bus ticket from Phan Thiet to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Phan Thiết (17)
  • Cổng chào Phan Thiết (17)
Drop-off Point
 • Bình Thạnh (9)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (9)
 • Quận 12 (6)
  • Ngã Tư An Sương (6)
 • Củ Chi (1)
  • Củ Chi (1)
 • Hóc Môn (1)
  • Hóc Môn QL22 (1)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Phan Thiet - Binh Thuan to Sai Gon

: 19 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
23:30
• Phan Thiet City welcome
4h40m
04:10
• Củ Chi
200,000 VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 04-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
14:00
• Phan Thiet City welcome
4h30m
18:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
16 available seats
*Belongs to 09:30 04-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
01:30
• Phan Thiet City welcome
4h30m
06:00
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 21:00 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
15:00
• Phan Thiet City welcome
4h30m
19:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:30 04-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
23:30
• Phan Thiet City welcome
4h
03:30
• An Suong Crossroads
180,000 VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 04-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
00:15
• Phan Thiet City welcome
4h30m
04:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
11 available seats
*Belongs to 19:45 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
02:50
• Phan Thiet City welcome
4h30m
07:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
11 available seats
*Belongs to 22:20 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
23:30
• Phan Thiet City welcome
4h10m
03:40
• Hóc Môn QL22
200,000 VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 04-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Phan Thiet City welcome
4h30m
15:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 06:30 04-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
00:50
• Phan Thiet City welcome
4h30m
05:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:20 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
02:00
• Phan Thiet City welcome
4h30m
06:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
15 available seats
*Belongs to 21:30 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
13:15
• Phan Thiet City welcome
4h30m
17:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 08:45 04-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Phan Thiet City welcome
5h30m
22:30
• An Suong Crossroads
170,000 VND
*Belongs to 12:00 04-06-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Phan Thiet City welcome
4h
23:00
• An Suong Crossroads
170,000 VND
*Belongs to 14:30 04-06-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
18:30
• Phan Thiet City welcome
5h30m
00:00
• An Suong Crossroads
200,000 VND
*Belongs to 13:30 04-06-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
23:30
• Phan Thiet City welcome
5h30m
05:00
• An Suong Crossroads
170,000 VND
*Belongs to 18:30 04-06-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Phan Thiet City welcome
4h
22:30
• An Suong Crossroads
170,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Giường nằm 45 chỗ
02:01
• Phan Thiet City welcome
4h30m
06:31
• Mien Dong Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 21:31 03-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Phan Thiet City welcome
4h
01:30
• An Suong Crossroads
180,000 VND
*Belongs to 17:00 04-06-2020 Nha Trang - Tra Vinh trip