loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bình Thạnh (9)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (9)
 • Quận 12 (3)
  • Ngã Tư An Sương (3)
 • Củ Chi (1)
  • Củ Chi (1)
 • Hóc Môn (1)
  • Hóc Môn (1)
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
Drop-off Point
 • Cam Lâm (15)
  • Bưu điện Cam Lâm (15)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Cam Lam - Khanh Hoa

: 26 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
04:30
• Cam Lam Post Office
350,000 VND
240,000 VND
17 available seats
*Belongs to 20:00 08-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
02:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 08-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
09:30
• Mien Dong Bus Station
8h30m
18:00
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 09:30 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
08:15
• Mien Dong Bus Station
8h30m
16:45
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 08:15 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
01:30
• Cam Lam Post Office
200,000 VND
18 available seats
*Belongs to 17:00 08-06-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Củ Chi
9h30m
05:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 08-06-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:10
• Củ Chi
9h30m
04:40
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:10 08-06-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
06:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 22:00 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
19:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 11:00 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
8h30m
04:00
• Cam Lam Post Office
310,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:00 08-06-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
8h30m
03:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 08-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
22:30
• Mien Dong Bus Station
8h30m
07:00
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
16 available seats
*Belongs to 22:30 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Hóc Môn
9h
05:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 08-06-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
07:15
• Mien Dong Bus Station
8h30m
15:45
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 07:15 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:40
• Hóc Môn
9h
04:40
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:10 08-06-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Mien Dong Bus Station
8h30m
06:00
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 21:30 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Mien Dong Bus Station
8h30m
05:00
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:30 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
12:30
• Mien Dong Bus Station
8h30m
21:00
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:30 08-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
8h30m
03:30
• Cam Lam Post Office
220,000 VND
*Belongs to 13:45 08-06-2020 Tra Vinh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• An Suong Crossroads
9h30m
07:00
• Cam Lam Post Office
240,000 VND
*Belongs to 13:00 08-06-2020 Ca Mau - Nha Trang trip