loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bình Thạnh (12)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (12)
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
Drop-off Point
 • Phan Rí (13)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (13)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Phan Ri - Binh Thuan

: 26 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
6h
23:00
• Phan Ri, 1A Highway
160,000 VND
18 available seats
*Belongs to 17:00 30-05-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Mien Dong Bus Station
6h
03:30
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 21:30 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
6h
00:00
• Phan Ri, 1A Highway
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 30-05-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
22:30
• Mien Dong Bus Station
6h
04:30
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 22:30 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
07:15
• Mien Dong Bus Station
6h
13:15
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 07:15 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
08:15
• Mien Dong Bus Station
6h
14:15
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
14 available seats
*Belongs to 08:15 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Mien Dong Bus Station
6h
17:00
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 11:00 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
6h
01:30
• Phan Ri, 1A Highway
310,000 VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 30-05-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• Mien Dong Bus Station
6h
01:00
• Phan Ri, 1A Highway
350,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 30-05-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
6h
02:00
• Phan Ri, 1A Highway
350,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 30-05-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Mien Dong Bus Station
6h
02:30
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:30 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
12:30
• Mien Dong Bus Station
6h
18:30
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
6h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 22:00 30-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• An Suong Crossroads
6h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
180,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Củ Chi
7h
02:10
• Phan Ri, 1A Highway
190,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
6h
03:00
• Phan Ri, 1A Highway
180,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:30
• An Suong Crossroads
6h
03:30
• Phan Ri, 1A Highway
180,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
6h
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
0 VND
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
6h
01:00
• Phan Ri, 1A Highway
190,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
• An Suong Crossroads
7h
04:30
• Phan Ri, 1A Highway
210,000 VND