loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Lien Hung Bus ticket from Sai Gon to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bình Thạnh (9)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (9)
 • Hóc Môn (2)
  • Hóc Môn (2)
 • Quận 12 (3)
  • Ngã Tư An Sương (3)
 • Củ Chi (2)
  • Củ Chi (2)
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
Drop-off Point
 • Phan Thiết (17)
  • Cổng chào Phan Thiết (17)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Phan Thiet - Binh Thuan

: 21 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
12:30
• Mien Dong Bus Station
5h
17:30
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:30 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Củ Chi
6h
02:00
• Phan Thiet City welcome
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 27-05-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:10
• Củ Chi
6h
01:10
• Phan Thiet City welcome
180,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:10 27-05-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
08:15
• Mien Dong Bus Station
5h
13:15
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
14 available seats
*Belongs to 08:15 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Hóc Môn
5h30m
02:00
• Phan Thiet City welcome
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 27-05-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
07:15
• Mien Dong Bus Station
5h
12:15
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 07:15 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
5h
03:00
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
14 available seats
*Belongs to 22:00 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
09:30
• Mien Dong Bus Station
5h
14:30
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 09:30 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Mien Dong Bus Station
5h
02:30
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 21:30 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:40
• Hóc Môn
5h30m
01:10
• Phan Thiet City welcome
180,000 VND
16 available seats
*Belongs to 17:10 27-05-2020 Tay Ninh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Mien Dong Bus Station
5h
01:30
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:30 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
22:30
• Mien Dong Bus Station
5h
03:30
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
16 available seats
*Belongs to 22:30 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Mien Dong Bus Station
5h
16:00
• Phan Thiet City welcome
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 11:00 27-05-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
5h
00:30
• Phan Thiet City welcome
310,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:00 27-05-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• An Suong Crossroads
6h
02:30
• Phan Thiet City welcome
170,000 VND
*Belongs to 12:00 27-05-2020 Ca Mau - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• An Suong Crossroads
6h
03:30
• Phan Thiet City welcome
200,000 VND
*Belongs to 13:00 27-05-2020 Ca Mau - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
5h
00:00
• Phan Thiet City welcome
180,000 VND
*Belongs to 13:45 27-05-2020 Tra Vinh - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:30
• An Suong Crossroads
5h
02:30
• Phan Thiet City welcome
170,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
5h
01:10
• Phan Thiet City welcome
170,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• An Suong Crossroads
5h
02:15
• Phan Thiet City welcome
170,000 VND