loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Lien Hung Bus ticket from Sai Gon to Binh Ba Cam Ranh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Quận 12 (1)
  • Ngã Tư An Sương (1)
Drop-off Point
 • Cam Ranh (1)
  • Bưu điện Cam Ranh (1)
Seat types

Liên Hưng bus tickets from Sai Gon to Cam Ranh - Khanh Hoa

: 20 trips
Sort by:
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• Mien Dong Bus Station
8h
03:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
8h
04:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Hóc Môn
8h30m
05:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
8h
02:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:40
• Hóc Môn
8h30m
04:10
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
08:00
• Mien Dong Bus Station
8h
16:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:10
• Củ Chi
9h
04:10
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
10:00
• Mien Dong Bus Station
8h
18:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
8h
03:30
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
8h
01:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:00
• Mien Dong Bus Station
8h
05:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Củ Chi
9h
05:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
8h
06:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
8h
03:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• An Suong Crossroads
8h
06:00
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• An Suong Crossroads
9h
05:30
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• An Suong Crossroads
9h
06:30
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:10
• An Suong Crossroads
8h
04:10
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:30
• An Suong Crossroads
8h
05:30
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 06-04-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
Notice
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• An Suong Crossroads
8h
05:15
• Cam Ranh Post Office
Not has official fare