loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Hai Phong > limousine Bus ticket from San bay Noi Bai to Le Chan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (26)
Drop-off point
 • An Dương (39)
 • An Lão (26)
 • Hồng Bàng (26)
 • Dương Kinh (13)
 • Hải An (13)
 • Kiến An (13)
 • Lê Chân (13)
 • Ngô Quyền (13)
 • Thuỷ Nguyên (13)
Types of seat
Rating
& up (13)

Limousine bus tickets from San bay Noi Bai to Le Chan - Hai Phong

: 13 trips
Sort by:
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
15:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
18:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 16:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
13:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
16:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 14:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
09:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
12:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 10:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
12:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
15:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 13:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
16:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
19:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 17:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
17:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
20:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 18:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
11:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
14:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 12:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
14:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
17:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 15:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
Instant booking
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
10:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
13:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
9 seats left
*Belongs to 11:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
05:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
08:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
*Belongs to 06:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip

Rate your ticket searching experiences

AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
06:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
09:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
*Belongs to 07:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
07:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
10:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
*Belongs to 08:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
08:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
11:00
• Văn phòng Hải Phòng
500,000VND
*Belongs to 09:00 22-03-2023 Ha Noi - Hai Phong trip