loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Lao Cai > Limousine Bus ticket from San bay Noi Bai to Sa Pa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (176)
  • Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài (55)
  • (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 (Vietjet, Jetstar) - Sân bay Nội Bài (31)
  • (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 9 (Vietnamairline, Bamboo) - Sân bay Nội Bài (31)
  • (Ga Quốc Tế) - Tầng 1, Cửa đến A1, Cột 9 - Sân bay Nội Bài (28)
  • Sân bay Nội Bài (16)
  • Ngã tư Nội Bài (7)
  • Sảnh Quốc Tế (T2) - Sân bay Nội Bài (5)
  • Cột 10 (Tầng 1) Sảnh Quốc tế - Sân bay Nội Bài (3)
Drop-off Point
 • Sa Pa (172)
  • Thị trấn Sapa (58)
  • Văn phòng Sapa (54)
  • Nhà thờ Đá Sapa (18)
  • Sapa Jade Hill Resort (12)
  • Bến xe Sapa (10)
  • VP Sapa (11)
  • Trả trong TT Sapa (5)
  • Cổng Sapa Jade Hill Resort (3)
  • Số 12 Hoàng Liên (1)
 • Bảo Yên (2)
  • Bảo Hà (2)
Seat types
Rating
& up (81)
& up (81)
& up (81)
& up (81)

Limousine bus tickets from San bay Noi Bai to Sa Pa - Lao Cai

: 89 trips
Sort by:
Discount
//static.vexere.com/production/images/1589536554287.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 11 chỗ
07:40
• Noi Bai Air Port
4h55m
12:35
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:40 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
13:25
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:30 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:15
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
13:10
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:15 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
08:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h20m
12:20
• Sapa Office
370,000 VND
320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:20 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1571827530374.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:20
• Noi Bai Air Port
4h55m
12:15
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:20 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/production/images/1589536554287.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 11 chỗ
08:20
• Noi Bai Air Port
4h55m
13:15
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
11 available seats
*Belongs to 07:20 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1571827530374.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:40
• Noi Bai Air Port
4h55m
13:35
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1589873881310.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
07:45
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
12:40
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:45 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1571827530374.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Noi Bai Air Port
4h55m
14:05
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/15470/xe-ecosapa-VeXeRe-lSWXVCQ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Eco Sapa Limousine
4.7
• 50 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h30m
12:00
• Sapa Office
320,000 VND
From 300,000 VND
7 available seats
*Belongs to 07:00 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/15470/xe-ecosapa-VeXeRe-lSWXVCQ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Eco Sapa Limousine
4.7
• 50 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:50
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h30m
12:20
• Sapa Office
320,000 VND
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:20 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:45
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
13:40
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:45 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/15470/xe-ecosapa-VeXeRe-lSWXVCQ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Eco Sapa Limousine
4.7
• 50 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h30m
12:30
• Sapa Office
320,000 VND
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:30 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/15470/xe-ecosapa-VeXeRe-lSWXVCQ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Eco Sapa Limousine
4.7
• 50 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:45
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h30m
20:15
• Sapa Office
320,000 VND
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:15 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
12:55
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:00 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h55m
12:25
• Sapa Office
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
07:40
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h20m
12:00
• Sapa Office
370,000 VND
320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:00 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1571827530374.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Noi Bai Air Port
4h55m
21:35
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:40 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1571827530374.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Golden Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:20
• Noi Bai Air Port
4h55m
21:15
• Sapa Office
360,000 VND
From 340,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:20 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/15470/xe-ecosapa-VeXeRe-lSWXVCQ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Eco Sapa Limousine
4.7
• 50 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
4h30m
20:30
• Sapa Office
320,000 VND
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:30 07-06-2020 Ha Noi - Sapa trip