loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Quang Ninh > Minh Hieu Limousine Bus ticket from Cam Pha to Mong Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cẩm Phả (10)
  • Bến xe Cửa Ông (5)
  • Cẩm Phả - Bưu điện Cọc 6 (5)
Drop-off Point
 • Móng Cái (20)
  • Móng Cái (10)
  • Cửa khẩu Móng Cái (10)
Seat types

Minh Hieu Limousine bus tickets from Cam Pha - Quang Ninh to Mong Cai - Quang Ninh

: 10 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
11:15
• Cua Ong Bus Station
2h15m
13:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 09:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:55
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
2h35m
13:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 09:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
13:15
• Cua Ong Bus Station
2h15m
15:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:45
• Cua Ong Bus Station
2h15m
20:00
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:30 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:25
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
2h35m
12:00
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:30 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:45
• Cua Ong Bus Station
2h15m
12:00
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:30 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
11:55
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
2h35m
14:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:25
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
2h35m
20:00
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:30 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
12:55
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
2h35m
15:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1564024063242.jpeg?w=250&h=250
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
12:15
• Cua Ong Bus Station
2h15m
14:30
• Mong Cai Gate
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:00 03-07-2020 Hai Phong - Mong Cai trip