loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Ninh > Mong Cai Limousine Bus ticket from Ha Noi to Ha Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cầu Giấy (37)
  • Nội thành Hà Nội (18)
  • Văn phòng Hà Nội (19)
 • Sóc Sơn (37)
  • Sảnh Nội Địa (T1) - Cột 9 (Tầng 1) (37)
Drop-off Point
 • Hạ Long (58)
  • Thành phố Hạ Long (20)
  • Bến xe Bãi Cháy (38)
 • Móng Cái (18)
  • Bến xe Móng Cái (18)
Seat types

Mong Cai Limousine bus tickets from Ha Noi to Ha Long - Quang Ninh

: 38 trips
Sort by:
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:00
• Hanoi Office
2h50m
23:50
• Bai Chay Bus Station
250,000 VND
*Belongs to 21:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
12:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 09:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Hanoi Office
3h30m
13:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 10:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
11:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 08:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Hanoi Office
3h30m
11:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 08:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
06:50
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
2h
08:50
• Bai Chay Bus Station
350,000 VND
*Belongs to 06:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
10:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 07:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Hanoi Office
3h30m
20:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 17:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:50
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
2h
17:50
• Bai Chay Bus Station
350,000 VND
*Belongs to 15:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
06:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
09:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 06:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Hanoi Office
2h50m
19:50
• Bai Chay Bus Station
250,000 VND
*Belongs to 17:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• Hanoi Office
3h30m
12:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 09:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:00
• Hanoi Office
3h30m
00:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 21:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Hanoi Office
3h30m
18:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 15:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
20:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 17:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Hanoi Office
2h50m
10:50
• Bai Chay Bus Station
250,000 VND
*Belongs to 08:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:50
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
2h
10:50
• Bai Chay Bus Station
350,000 VND
*Belongs to 08:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Hanoi Office
2h50m
17:50
• Bai Chay Bus Station
250,000 VND
*Belongs to 15:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Hanoi Office
3h30m
10:30
• Bai Chay Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 07:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
3h
00:30
• Bai Chay Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 21:00 17-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip