loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Hoa Lư (39)
  • Vườn chim Thung Nham (13)
  • Cố đô Hoa Lư (13)
  • Tràng An Cổ (13)
Drop-off Point
 • Nam Từ Liêm (78)
  • Tòa nhà FLC Complex (78)
Seat types

Non Nước Ninh Bình bus tickets from Hoa Lu - Ninh Binh to Ha Noi

: 39 trips
Sort by:
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
13:05
• Tràng An Cổ
1h55m
15:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
17:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
19:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
13:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
15:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
04:40
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
06:30
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
10:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
12:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
14:05
• Tràng An Cổ
1h55m
16:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
04:50
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
06:30
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
08:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
10:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
08:05
• Tràng An Cổ
1h55m
10:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
09:05
• Tràng An Cổ
1h55m
11:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
16:10
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
18:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
18:40
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
14:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
16:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
18:50
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
09:10
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
11:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
06:10
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
08:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
11:05
• Tràng An Cổ
1h55m
13:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
15:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
17:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
13:10
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
15:00
• Tòa nhà FLC Complex
180,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
07:20
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
09:00
• Tòa nhà FLC Complex
200,000 VND