loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon > Bus ticket from Cau Ngang to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cầu Ngang (96)
  • Cầu Ngang (96)
 • Châu Thành (44)
  • Châu Thành (44)
 • H.Duyên Hải (44)
  • Duyên Hải (44)
 • Tiểu Cần (44)
  • Tiểu Cần (44)
 • Trà Cú (44)
  • Bến xe khách huyện Trà Cú (44)
 • Trà Vinh (44)
  • Thành phố Trà Vinh (44)
 • Tx.Duyên Hải (44)
  • Nhà máy nhiệt điện (44)
Drop-off Point
 • Bình Tân (130)
  • Hồ Ngọc Lãm (52)
  • Quán Phở Bốn Phương (52)
  • Bến xe Miền Tây (26)
 • Bình Chánh (104)
  • Cao Tốc Trung Lương (52)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (52)
 • Quận 6 (104)
  • Công viên Phú Lâm (52)
  • Quận 6 (52)
 • Quận 5 (78)
  • Quận 5 (52)
  • Trạm Sài Gòn (26)
 • Gò Vấp (52)
  • Quận Gò Vấp (52)
 • Quận 1 (52)
  • Quận 1 (52)
 • Quận 10 (52)
  • Quận 10 (52)
 • Quận 11 (52)
  • Quận 11 (52)
 • Quận 3 (52)
  • Quận 3 (52)
 • Quận 4 (52)
  • Quận 4 (52)
 • Quận 7 (52)
  • Quận 7 (52)
 • Quận 8 (52)
  • Quận 8 (52)
 • Tân Bình (52)
  • Quận Tân Bình (52)
 • Tân Phú (52)
  • Quận Tân Phú (52)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Cau Ngang - Tra Vinh to Sai Gon

: 52 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:45
• Cau Ngang
5h5m
18:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:00 06-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:50
• Cau Ngang
4h50m
05:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 02:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:45
• Cau Ngang
5h25m
19:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:00 06-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:55
• Cau Ngang
4h30m
12:25
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:20
• Cau Ngang
4h30m
09:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
26 available seats
*Belongs to 06:30 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:20
• Cau Ngang
4h50m
10:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
26 available seats
*Belongs to 06:30 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:45
• Cau Ngang
5h5m
12:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 06-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:45
• Cau Ngang
5h25m
17:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 06-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:45
• Cau Ngang
5h5m
16:50
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 06-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:50
• Cau Ngang
4h50m
08:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 05:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
21:55
• Cau Ngang
4h30m
02:25
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 23:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:55
• Cau Ngang
4h30m
10:25
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 07:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:50
• Cau Ngang
4h50m
07:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 04:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
16:50
• Cau Ngang
4h50m
21:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 18:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:55
• Cau Ngang
4h50m
14:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
26 available seats
*Belongs to 11:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:55
• Cau Ngang
4h30m
18:25
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:50
• Cau Ngang
4h30m
08:20
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 05:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:50
• Cau Ngang
4h50m
12:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:55
• Cau Ngang
4h50m
20:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:05 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:50
• Cau Ngang
4h30m
05:20
• Mien Tay Bus Station
120,000 VND
27 available seats
*Belongs to 02:00 06-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip